1. Kartoita
  oma tilanne ja ympäristösi nykytilanne
  potentiaaliset kustannussäästöt, kilpailuttaminen, toiminnan rationalisointi
  mistä kaikesta ylipäänsä maksamme tietotekniikan osalta?
 2. PintaRaapaisu
  hallinnollinen tarkastus, käyttöoikeudet, perustoiminnot
 3. PintaaSyvemmältä
  IT toiminnot, prosessit, palvelutasot, omaisuuden hallinta, jatkuvuussuunnitelma
 4. SuoraanSuoneen™
  valitaan sopivat tekniset välineet, reaaliaikainen skannaus, tekniset tuotteet
  esim. tuotteina – GFI LANGuard, SystemTools Hyena, Solarwinds Engineer’s Toolkit, Passware, Visualware, Guidande Software, Sysinternals
  jos laitteella on IP-osoite, tiedot tulevat mukaan skannaustuloksiin
 5. Ensiapu ja Tekohengitys
  sähköisen aineiston tutkinta, salasanat, hukkuneet tiedostot, rikkoutuneet mediat (kiintolevy, CD/DVD, USB, jne)
  esim. tuotteina EnCase Forensics, Passware, Hyena, Solarwinds
 6. Erityistoimeksiannot (saattohoito ja balsamointi)
  kuolemantapaukset, äkkilähtö yrityksestä, väärinkäytökset, petokset
  työntekijän yksityisyyden suoja
  Henkilörekisterit
  lex Nokia – urkintalaki – sähköisen viestinnän tietosuojalain soveltaminen käytännössä
  Due Diligence
  Computer Forensics
  SEPAn vaikutus tietojärjestelmiin, SEPA suunnitelma, aikataulutus ja tarvittavat toimenpiteet
  kilpailuttaminen – tietoliikenneverkko, teknologian vaihto, cloud computing, Saas, hosting, virtualisointi
 7. Tietohallintopäällikkö (tulevat usein esille tuotteissa 1 – 6)
  IT-sopimukset, Service Level Agreements (SLA)
  strategia, toimittajasopimukset, tietoturva, toiminnan laatu, projektit, käyttöönotot
  konsultointia yrityksen johdolle ja henkilöstölle IT-asioissa
  IT-kustannusten seuranta, hallinnointi ja budjetointi
  tekniset kysymykset
  uudet teknologiat, roadmap – erityisesti Windows 10, Office 2016 ja Windows Server 2012
 8. sisäinen/ulkoinen IT tarkastus
  noudattaen ITIL, CoBIT, HIPAA, SOX, COSO – kehysmalleja yhdessä Sisäiset Tarkastajat ry:n (IIA) ja Tietojärjestelmien tarkastus ja valvonta ry:n (ISACA) eettisten ohjeiden kanssa

Nykyään teen eniten erityistoimeksiantoja ja ulkoista IT auditointia ja konsultointia – nykypäivää, riippumatonta ja puolueetonta tietoa tietohallinnolle, sisäiselle tarkastukselle, yrityksen johdolle ja omistajille.

Nämä voidaan tehdä myös in English, naturally.