Mää­rä­tystä sijain­nista rajattu esi­tys (esi­merkki)

voi­daan rajata esim .fi toi­mia­lu­een mukaan!