Ter­veh­dys!

erona tässä pis­te­ti­lan­teessa toi­seen Rio 2016 pis­te­tau­luk­koon on se että voi hie­man porau­tua vas­tauk­siin. Pis­te­tau­lu­kossa on siis pel­käs­tään yhteen­veto tau­luk­ko­muo­dossa, ihan selvennyksenä.

t. #24


[gra­vi­ty­view id=“141942” lightbox=“0” sort_columns=“1”]