Ter­veh­dys!

Huom! Tulok­sia ja päi­vi­tyk­siä pis­te­ti­lan­tee­seen tulee lisää sopi­vin välia­join. Eri­tyi­sesti 1. kisa­vii­kon jäl­keen alkaa lajien osalta tule­maan lähes päi­vit­täin veik­kauk­sen osalta joko oikeita tai vää­riä vas­tauk­sia, riip­puen veik­kaa­jan vastauksesta.

 

[table id=27 /]

t. #24