Ja tässä on Rio 2016 osal­lis­tu­jat. Kaik­kia vas­tauk­sia ei ole lai­tettu näky­viin mutta voit kat­sella hie­man ver­tai­lun vuoksi mitä on vastailtu…

[gra­vi­ty­view id=“141900” lightbox=“0” sort_columns=“1”]