Moi,

tässä esi­merkki, ensin upo­tet­tuna HTML-koo­dina jos muo­dos­tuu net­ti­si­vuilla kuva:

QR Code

ja sit­ten kuvana jota voi kame­ralla tai table­tilla kokeilla missä on kamera ja QR koodilukijaohjelma:

kaitsu-yhteystiedot-qr-koodina

Tot­ta­kai voi sisäl­tää teks­tinä ja muuta infoa kuten tässä:

esittelyteksti-qr-koodina

Ja tässä vielä yksi http-linkki jonka voi ohjata halut­tuun paik­kaan tottakai:

tehohydro-qr

Tuol­lai­nen lait­teen kyl­keen josta ohjau­tuu suo­raan PDF-tie­dos­toon, www-sivulle tai muu­hun halut­tuun paik­kaan mistä löy­tyy esim. tek­ni­set tie­dot, asen­nus­his­to­ria, uudet omi­nai­suu­det, takuut jne.