Haluatko sel­vit­tää oman orga­ni­saa­tiosi tilanteen?

Mitä esim. Mic­ro­sof­tin uudet jul­kis­tuk­set tar­koit­ta­vat sinun orga­ni­saa­tiol­lesi? Sovi ajan­kohta, käy­dään läpi mitä eri­lai­sia vaih­toeh­toja on tar­jolla. IT audi­toin­nin kautta nor­maa­listi käy­dään läpi. Onko Win­dows 11, Win­dows 365, Mic­ro­soft 365, Mic­ro­soft Office 365 tai Googlen tuot­teet oikea tapa edetä? Vai alkaako kaikki tie­to­lii­ken­teestä, net­ti­si­vuista, puhe­li­mista tai tableteista?

*” näyt­tää pakol­li­set kentät

Nimi*
Varaa sopiva ajan­kohta niin otan yhteyttä*
PP dot KK dot VVVV
valitse useam­pia Ctrl — näp­päin pohjassa
Olen kiin­nos­tu­nut:*
Pyy­dän ole­maan yhdessä:
Suos­tu­mus*
Reset signature Signature locked. Reset to sign again
Kenttä on vali­doin­ti­tar­koi­tuk­siin ja tulee jät­tää koskemattomaksi.