Maasoturi 1/2020

E verstiluutnantti Vesa Helmisen johtajakau- si Haminan Reserviupseerikoulussa alkoi vuoden vaihteessa. Uuden koulunjohtajan mukaan vauhtia on riittänyt, onhan kyseessä myös Suomen suurimman johtajakoulun juhlavuosi. Re- serviupseerikoulu täyttää vuonna 2020 pyöreät 100 vuotta. - Aikaisempi johto oli tehnyt hyvät pohjatyöt juhlavuoden suunnittelussa, kuten koko perehty- miseni osalta ylipäätään. Tämän lisäksi minulla on hieno tiimi tekemässä kanssani myös sitä tärkeintä, eli perusarkea. Mukaan hyppääminen on siis ollut vauhdista huolimatta suhteellisen helppoa. Helminen siirtyi Reserviupseerikoulun johtajaksi Maavoimien koulutuspäällikön tehtävistä, joten Maa- voimissa täydellä tohinalla vuoden vaihteessa käyn- nistynyt Koulutus 2020 -uudistus on hänelle tuttu. - Reserviupseerikoulutus on seurannut aikaan- sa historian vaiheiden mukaan. Tässä valossa myös Koulutus 2020 -uudistus on pelkästään hyvä asia. Se tarkistuttaa, päivittää ja nykyaikaistaa koulutusta, menetelmiä ja välineitä. Erityinen kysymys käynnissä olevassa vuoden 2020 Maavoimien laajassa kokeilussa on, miten joukko-osastojen paikalliset kysymykset vaikuttavat lopullisen käyttöönoton sisältöön. Merkkivuonna on siis hyvä hetki pohtia myös sitä, mikä reserviupseerikoulutuksessa on sadan vuoden aikana muuttunut. - Koska reserviupseeri on johtaja, joka johtaa ih- misiä, korostuu reserviupseerikoulutuksessa johta- miskyky nimenomaan asioiden johtaminen ihmisten kautta. Tuo haasteellinen yhtälö korostaa aloite- ja toimeenpanokykyä, jossa johtajan on samalla tunnis- tettava johdettavansa ja myös oma toimintakykynsä. - Toimintakykykoulutus, uskallan väittää, on ny- kyään kokonaisvaltaisempaa. Ihminen on fyysinen, psyykkinen, eettinen ja sosiaalinen kokonaisuus. Johtamista Roihusta saadulla kipinällä Noin 31 vuotta sitten, alkuvuodesta 1989, oli upsee- rioppilas Helminen tyytyväinen valinnastaan niiden harvalukuisten joukkoon, jotka tiensä reserviupsee- rikurssille raivasivat. Vuonna 2020 everstiluutnantti Helminen muistaa kurssiajastaan erityisesti kurssi- juhlan ruusurynnäköineen, jossa hän sai ojentaa ruu- sun silloiselle tyttöystävälleen, nykyiselle vaimolleen. Muistoissa on myös Kirveskomppanian kouluttajan pitkiltä tuntuneet askeleet maastoharjoituksissa ja monenlaisia muistojen välähdyksiä eri leireiltä. 100-vuotias Reserviupseerikoulu sai uuden johtajan TEKSTI: tiedotussihteeri Marika Heinilä KUVA: Puolustusvoimat 6

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk0MTY=