Maasoturi 1/2020

MAASOTAKOULUN vuoden 2020 tekemisen ytimessä ovat valmius ja operatiivinen suunnittelu, laadukas koulu- tus- ja esimiestyö sekä kehittyvä kansainvälinen yhteistyö. Vuoden aikana Koulutus 2020 -periaatteet viedään osaksi jokapäiväistä toimintaamme. Vuonna 2020 opetus- ja kou- lutustoimintamme jatkuu loivasti kasvavilla osallistujamää- rillä. Jatkamme vuonna 2020 teemalla ”Yhdessä Maasota- kouluna – tehtävästä tavoitteeseen”. Reserviupseerikoulu täyttää tänä vuonna 100 vuotta. ”RUK 100” on tämän lehden teema. MAASOTAKOULUN ALKUVUOSI on ollut kaksija- koinen. Maasotakoulu aloitti vuoden valmius-, tutkimus- ja koulutustehtävät tehokkaasti. Kiivas alkuvuosi vaihtui maaliskuussa koronaviruksen vastaiseen taisteluun. Monella meistä kalenterit tyhjenivät, iso joukko työkavereita siirtyi etätyöskentelyyn, siirryimme noudattamaan korona-tais- telukelloa ja koulutettavamme siirtyivät kolmeen osastoon eli kohorttiin. Samalla aloitimme vaihtoehtoisten koulutus- mallien toteuttamisen, mikä samalla todisti sotilasorgani- saatiolle ominaisen tavan toimeenpanna asioita tehokkaasti. Tässä olemme päässeet hyvin tehtävästä tavoitteeseen. Nostan muutaman alkuvuoden onnistumisen esille. Kevään 2020 alueellinen paikallispuolustusharjoitus pi- dettiin Etelä-Karjalan alueella laaja viranomaisyhteistyö keskiössä. Harjoitus paransi omaa johtamiskykyämme, näkyi laajasti mediassa sekä tiivisti viranomaisyhteistyö- tä ja kumppanuutta muiden yhteistyötahojemme kanssa. Paikallispuolustus näkyy Maasotakoulun arjessa jatkossa entistä enemmän. MAASOTAKOULUN KANSAINVÄLISEN tekemisen painopiste on tiivis yhteistyö Ruotsin kanssa. Alkuvuonna kävimme vuosittaiset esikuntakeskustelut Ruotsin Maaso- takoulun eli Markstridsskolanin johdon kanssa. Konkreet- tisena yhteistyön esimerkkinä oli kadettien yhteisharjoitus rakennetun alueen taistelussa maaliskuussa 2020 Kvarnissa, Ruotsissa. Erinomainen onnistuminen Jalkaväkikoululta ja poikkeuksellinen opetuspaketti 104. kadettikurssin jalka- väkikadeteille. Erityiskiitos majuri Antti Vasaralle onnistu- neesta harjoituksen johtamisesta. RESERVIUPSEERIKURSSI sai viime vuonna ”Vuoden koulutusteko 2019”-palkinnon laadukkaasta Maavoimien reserviupseerikurssin uudistamistyöstä. Kurssi 255 päättyi maaliskuussa ja ensihavainnot viestivät laadukkaasta johta- jakoulutuksesta. Virtuaalinen koulutusympäristö ja verkko- oppiminen olivat aidosti opetuksessa mukana. MAAVOIMIEN TUTKIMUSKESKUS jatkaa Maavoi- mien tulevaisuuden rakentamista. Vuoden 2019 lopulla valmistuivat laadukkaat Sodankuva 2035 ja Maavoimat 2021‒2035 -loppuraportit. Vuoden 2020 päätavoitteet ovat Maavoimien taistelu 2035 ja Operatiivinen yhtymä 2035 -tutkimukset. VALTAKUNNALLISTEN HARJOITUSTEN johto- vastuut haastoivat meidät viime vuonna Bold Quest 19.1 -ja Kaakko 19 -harjoitusten osalta. Maasotakoulun vah- va panostus tuotti erinomaisen lopputuloksen. Koulun lämmin kiitos kaikille suunnitteluun ja toimeenpanoon osallistuneille. Tänä vuonna Maasotakoulu johtaa Maavoimien vai- kuttamisharjoituksen (MVH20) marraskuussa Rovajärvel- lä. Sen lisäksi vuonna 2021 pidettävän Puolustusvoimien pääharjoituksen Arctic Lock 21:n suunnittelu työllistää meitä kiihtyvällä tahdilla. Maasotakoulu johtaa pohjoisen suunnan harjoituskokonaisuuden. RESERVIUPSEERIKOULU 100 VUOTTA Vuonna 2020 Reserviupseerikoulu viettää 100-vuotisen olemassaolonsa juhlavuotta. Maasotakoulu onnittelee juhlavuotta viettävää Reserviupseerikoulua. Ensimmäinen yhtenäinen reserviupseerikurssi aloitettiin 1. huhtikuuta vuonna 1920. Reserviupseerikoulu on kouluttanut 100 vuoden aikana yli 180 000 reserviupseeria. Koulun his- toria on värikkäitä vaiheita täynnä ja juhlien on syytä olla sen mukaiset. Reserviupseerikoulun juhlavuotta vietetään kuitenkin poikkeuksellisella tavalla. Siirsimme pääjuhlan pidettäväksi 12.6.2021 ja alkuvuoden juhlallisuudet ovat olleet pienimuotoiset. Joka tapauksessa Reserviupseerikou- lu saa vielä arvoisensa juhlatapahtumat. Tämänvuotisen juhlinnan osalta on noudatettu presidentillistä periaatetta: fyysinen etäisyys – henkinen läheisyys. TERVEHDYKSENI LOPUKSI haluan kiittää ammatti- taitoista ja tehtäviinsä sitoutunutta henkilöstöämme, ase- velvollisia sekä yhteistyökumppaneitamme kuluvan vuoden saavutuksista. Toivotan kaikille lukijoillemme poikkeuksellisen hyvää kesää ja syksyä – Yhdessä olemme vahvoja! Eversti Kari Pietiläinen Maasotakoulun johtaja 5

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk0MTY=