Maasoturi 1/2020

Mikä ihmeen viestintävarusmies? Rakuunasoittokunnassa palvelee sotilasmuusikoiden lisäksi viestintävarusmiehiä. Helmikuussa 2020 kotiutuivat Rakuunasoittokunnan viestintävarusmiehet Roope Muhonen ja Pauli Karels, ja tässä he kertovat omista kokemuksistaan viestintävarusmiehinä. RAKUUNASOITTOKUNTA ”Viestintävarusmies on yksi erityistehtävähakuun kuuluva palvelustehtävä, jossa varusmies pääsee hyö- dyntämään omia siviilissä opittuja taitoja eli muun muassa graafista suunnittelua, valokuvaamista, ku- vankäsittelyä ja monenlaisia muita viestintään liit- tyviä taitoja. Siviilissä meidän taustamme vaihtelivat ohjelmoi- jasta valokuvaajaan, mutta kummallakin oli kerään- tynyt kokemusta media-alasta sekä toimistotyöstä. Varusmiespalveluksesta vietimme yli puoli vuotta Maasotakoulussa Lappeenrannassa. Toimimme enimmäkseen Rakuunasoittokunnan mediatiimissä, mutta erilaisia työpyyntöjä tuli myös soittokunnan ulkopuolelta. Työtehtäväkuvaamme kuuluivat muun muassa erilaisten tapahtumien taltiointi, viestinnän tuottaminen, mediasuhteiden ylläpito, sekä mainosten suunnittelu ja toteuttami- nen. Palvelusajasta myös pieni osa vietettiin avustaen tarvittaessa Maasotakoulun viestintätiimiä valoku- vaustehtävissä tai muuta henkilökuntaa erilaisissa tehtävissä muun muassa mikroelokuvan (eli lyhyen opetusvideon) teossa. Mikroelokuvia työstimme yh- den viikon ajan aliupseerien kanssa. Tuotimme tuon viikon aikana kolme lyhytelokuvaa. Elokuvien aihei- na olivat erilaisten ajoneuvojen käsittely sekä KASI- järjestelmän simulaattorin käyttö. Muistettavimpia kokemuksia palveluksemme aikana olivat ehdottomasti Rakuunasoittokunnan konsertit ja mikroelokuvien teko. Tietenkin myös jokainen tapahtuma palveluksemme aikana oli unoh- tumaton kokemus. Palveluksen loppupuolella pähkäilimme, että miten aika olisi voinut mennä näin nopeasti, vaik- ka palvelukseen saapuessa palvelusajat 165, 255 tai 347 tuntuivat suurilta. Loppujen lopuksi yhdeksän kuukautta meni hujauksessa, mutta näistä päivistä voimme olla ylpeitä, sillä saimme nauttia näistä unoh- tumattomista päivistä.” TEKSTI: Rakuunasoittokunnan viestintävarusmiehet Roope Muhonen ja Pauli Karels KUVA: soittaja-aliupseeri Annika Toivonen 47

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk0MTY=