Maasoturi 1/2020

E verstiluutnantti Antti Pajari siirtyi reserviin 1. toukokuuta 2020 Maavoimien tutkimus- keskuksen johtajan tehtävistä yli 30 vuoden palveluksen jälkeen Puolustusvoimissa. Tässä hänen kirjoituksensa, jossa tulee hyvin esiin miehen mie- leenpainuva kaunopuheisuus ja korea tyyli sanoa sanottavansa niin sotaharjoituspuhutteluissa, rapor- teissa kuin joukko-osastolehden sivuillakin. ”Eräs maaliskuussa eläköitynyt kurssiveljeni totesi: ´jokainen työntekijä on ilo työyhteisölleen - toiset tullessaan ja toiset lähtiessään´. Minun osaltani asiaa voi pohtia janalla, jonka alkupiste oli aloittaessani Maavoimien tutkimuskes- kuksen johtajana 1.2.2017 ja päätöspiste reserviin siirtyminen 30.4.2020. Sotilasurani voi tiivistää helposti kahteen sanaan; opettaja ja operaatikko. Pääosan urastani olen työs- kennellyt sotilasopetustehtävissä ja vaativissa poikke- usolojen operatiivisen suunnittelun askareissa. Tutki- muksen parissa olen päätöikseni viihtynyt viimeiset kuusi vuotta, ensin Puolustusvoimien tutkimuslai- toksen PVTUTKL:n doktriiniosastolla Riihimäellä ja sen jälkeen täällä ympyräkaupungissa Haminassa. Kahdeksan vuoden opetuspesti Maanpuolus- tuskorkeakoulussa eli MPKK:lla taktiikan ja ope- raatiotaidon opettajana ja ´kansallisena FINGOP - henkilönä´ oli mielestäni sotilasurani parasta aikaa. Muotitermejä käyttäen voin rehellisesti myöntää, että ´opettajuus´ luonnehtii minua paremmin kuin ´soti- luus´. Operaatiotaitoa ja taktiikkaa kohtaan tunnen edelleen kunnioitusta ja epävarmuuttakin, sillä sen vakiintuneista periaatteista huolimatta jokainen tais- telu tai manööveri näyttäytyy kuitenkin aina uutena ja tuoreena haasteena. Tutkimuksen olen huomannut olevan elinehto järkevien ja perusteltujen ratkaisujen tekemiselle niin puolustusjärjestelmän kuin maavoi- mienkin kehittämisen kohdalla. Kun aloitin tutkimuskeskuksen johtajana keväällä 2017 oli keskus ollut toiminnassa vasta reilut kaksi vuotta. Edeltäjäni everstiluutnantti Janne Mäkitalo oli kuitenkin jo siinä ajassa ehtinyt valaa vakaan poh- jan ja vahvan hengen menestykselliselle työskentelyl- le. Omana johtajakautenani olenkin saanut keskittyä enemmän toiminnan osittaiseen terävöittämiseen kuin perusteiden luomiseen. Viimeisen kolmen vuoden onnistumisiksi lasken osaltamme kehityksen tutkimusten ohjausprosessissa tilaajan ja toteuttajan välillä, tiiviin yhteistoiminta- suhteen muodostamisen Puolustusvoimien tutkimus- laitoksen eri toimijoiden kanssa sekä hedelmällisen vuorovaikutuksen luomisen kotimaisen puolustus- teollisuuden yhteistoimintakumppaneihimme. Jätän seuraajalleni ylpeänä tutkimuskeskuksen, jossa hyvä- henkinen tutkijajoukko toteuttaa laadukasta Maavoi- mia hyödyttävää tutkimusta. Päähuolenaiheeni on viime vuosina ollut henki- löstön vähäinen pysyvyys ja kiihkeä vaihtuvuus, on ajoittain ollut suorastaan tuskallista odottaa ja arvail- la, että kenen tuoli lähtee, kun musiikki loppuu. Maa- sotakoulun henkilöstöpuoli on kyllä tehnyt kaikkensa tilanteen hallitsemiseksi, kiitos siitä, mutta kyseessä taitaa olla puolustusvoimallinen rakenteellinen on- ”Sotilasurani voi tiivistää helposti kahteen sanaan; OPETTAJA JA OPERAATIKKO” TUTKIMUS Pajari palveli Puolustutusvoimissa yli 30 vuotta. (KUVA: tiedottaja Sari Pöyhönen) 44

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk0MTY=