Maasoturi 1/2020

pitkän aikavälin suunnittelun tukena. Kaksi vuotta kesti tämäkin pesti ja aloitin aprillipäivänä 2019 Maa- taistelukeskuksen johtajana. Everstiluutnantti Pajarin jäädessä eläkkeelle sain mahdollisuuden aloittaa hänen tehtävässä palveltuani vuoden ja kuukauden Maatais- telukeskuksen johtajana. Miten mielestäsi Maavoimien tutkimus voi ja miten sitä pitäisi kehittää? - Puolustusvoimissa on aina ymmärretty tutkimuksen tuen merkitys suorituskykyjen rakentamiselle. Maavoi- mien saadessa itse- näisen puolustushaa- rastatuksen vuonna 2008 päätettiin vä- littömästi perustaa Maataistelukeskus silloisten aselajikou- lujen tutkimus- ja kehittämisosastojen rinnalle. Vuoden 2015 alussa perustet- tiin Maasotakoulun alaisuuteen Maavoi- mien tutkimuskes- kus liittämällä siihen Maataistelukeskus ja tutkimus- sekä kehit- tämisosastot Maaso- takoulun alaisista aselajikouluista. - Mielestäni ny- kymuotoinen tut- kimuskeskus mah- dollistaa tehtävien toteuttamisen varsin hyvin. Maavoimien johtoa ja strategista suunnittelua tuetaan Maataistelukeskuk- sen operatiivis-takti- sella tutkimuksella. Suorituskykyjä tuottavia hankkeita tuetaan Tutkimus- ja kehittämisosaston sektorien tutkimuksella, joista eri- laiset kenttäkokeet ja testit muodostavat merkittävän osan. Maavoimien tutkimuskeskuksella on siis käytössä tietoa ja taitoa rakentaa suorituskykyä tulevaisuuden vaatimukset tunnistaen. - Maavoimien tutkimuksen suurimmat kehittämis- tarpeet liittyvät nouseviin trendeihin, kuten tekoäly, automatiikka ja robotiikka. Näihin haasteisiin on vas- tattava rekrytoimalla osaajia, kouluttamalla henkilöstöä ja hyödyntämällä yhteistyökumppaneiden osaamista. Tunnistamalla oman roolimme teknologioiden keskellä ja pääsemällä yhteistyöhön oikeiden toimijoiden kans- sa, kykenemme kyllä taklaamaan haasteet. - Tämänhetkisen näkemykseni mukaan henkilöstö, osaaminen, organisaatiorakenne ja resurssit ovat tehtä- viemme kanssa balanssissa. Yritän kehittyä lukemaan tätä yhdistelmää mahdollisimman hyvin ja ennakoiden. Millä mielin siirryt tehtävään ja Haminaan? Onko edessä reppu- ri-elämä vai asutko Haminassa? - Siirryin Maavoi- mien tutkimuskes- kuksen johtajan teh- tävään hyvillä mielin. Tehtävän vaihto ei tällä kertaa edellyttä- nyt muuttoa ja saan kulkea kotoa polku- pyörällä töissä. Mitä vastapai- noa sinulla on työl- le ja tutkimuksel- le? Mitä harrastat vapaa-aikana? - Vapaa-ajasta iso osa lohkeaa lasten harras- tuksille; pesäpalloa, tennistä, musiikkia ja erilaisia kaksipyö- räisiä sora- ja asfalt- tiradoilla. Kesäisin teemme pienellä veneellämme perhe- matkoja lähisaariin. Erilaisilla mopoilla ja moottoripyörillä olen ajanut yli 40 vuotta ja edelleen se tuntuu nautinnolliselta. Muutamia moottoripyöräseikkailuja tulee vuodessa tehtyä. - Olin matkassa yksin tai perheen kanssa, niin ka- mera kulkee mukana. Kuvaan valokuvia ja videoita, jotka myös käsittelen sekä editoin. Sankemmalla sa- desäällä voin harrastaa html -ohjelmointia tai rassata mopoja ja moottoripyöriä. Kysymyksiä Saarelalle esitti tiedottaja Sari Pöyhönen. Maavoimien tutkimuksen suurimmat kehittämistarpeet liittyvät nouseviin trendeihin, kuten tekoäly, automatiikka ja robotiikka. 43

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk0MTY=