Maasoturi 1/2020

Jukka Saarela, kuka olet ja mistä tehtävistä siirryt Maavoimien tutkimuskeskuksen johtajaksi? - Siirryin nykyiseen tehtävääni toimittuani hieman yli vuoden Maataistelukeskuksen johtajana. Tuossa teh- tävässä pääsin tutustumaan Maavoimien tutkimuskes- kukseen ja nykyiseen tehtäväänikin toimiessani ajoit- tain edeltäjäni sijaisena. - Maavoimien tutkimuskeskuksessa on kaksi osastoa: Maataistelukeskus ja Tutkimus- sekä kehit- tämisosasto. Vaikka näiden tutkimukset ja vastaavat liittyvätkin osin toisiinsa, niin minulla on vielä paljon opittavaa tutkimus- ja kehittämisosaston tehtävistä. Vuoden päästä olen tässäkin asiassa viisaampi. Millainen tausta sinulla on Puolustusvoimissa, sotilaana ja tutkijana? - Mielenkiintoni operatiivis-taktiseen tutkimukseen syttyi isommin esiupseeri- ja yleisesikuntaupseerikurs- silla. Opiskelin tuolloin tulevaisuuden tutkimuksen menetelmiä, joista on ollut hyötyä useasti opintojen jälkeen. Erityisesti niistä oli hyötyä heti yleisesikun- taupseerikurssin jälkeen vuonna 2009, kun aloitin kahden vuoden palveluksen Maasotakouluun vasta perustetussa Maataistelukeskuksessa. Saimme silloin ensimmäiseksi tehtäväksi laatia Maavoimille uuden taistelutavan, mikä myöhemmin lanseerattiin nimellä ”Maavoimien taistelutapa 2015”. - Tästä tehtävästä alkoikin urallani mielenkiintoi- nen tutkimukseen kytkeytyvä jatkumo. Maataistelukes- kuksesta siirryin Maavoimien esikuntaan vuonna 2011, missä sain mahdollisuuden olla mukana jalkauttamassa tutkimustuloksia sodan ajan joukkojen kokoonpanoi- hin, varustukseen ja toimintaan. - Palveltuani kaksi vuotta Maavoimien esikunnassa, siirryin Maasotakouluun korkeakouluosaston johtajak- si. Tuolloin opiskeleville ammattisotilaille koulutettiin Maavoimien taistelutavan 2015 mukaista toimintaa ja minulla oli siihen edellisten tehtävien jäljiltä erinomai- set perusteet. - Kaksi vuotta kului henkilökunnan koulutuksen parissa ja sen jälkeen jatkoin taistelutavan oppien jal- kauttamista asevelvollisille Karjalan tykistörykmentin komentajana. Toki Maavoimien taistelutapa oli tutki- muksen jälkeen kokeiluharjoituksissa jalostunut, mutta tutulta se edelleen tuntui. - Vuonna 2017 aloitin toistamiseen Maavoimien esikunnassa. Strategisen suunnittelun tehtävissä pää- sin oppimaan tutkimusasiakkaan näkökulmasta tu- levaisuusorientoituneen tutkimuksen hyödyntämistä Everstiluutnantti Jukka Saarela aloitti Maavoimien tutkimuskeskuksen johtajana Maasotakouluun kuuluva Maavoimien tutkimuskeskus sai everstiluutnantti Jukka Saarelasta uuden johtajan toukokuussa, kun edellinen johtaja everstiluutnantti Antti Pajari siirtyi reserviin huhtikuun lopussa. Kuva: Evl Jukka Saarelan oma arkisto. TUTKIMUS 42

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk0MTY=