Maasoturi 1/2020

- Maanpuolustuskorkeakoulussa palvellessani avau- tui Suomelle mahdollisuus osallistua NATO Coopera- tive Cyber Defence Center of Excellence (NATO CCD CCoE) osaamiskeskuksen toimintaan. Toimin siellä kyberpuolustuksen tutkijana osa-aikaisesti samalla kuin opetin Maanpuolustuskorkeakoululla. Omat opinnot ja tutkimustehtävät veivät minut sitten Pääesikuntaan, jossa tärkeimpänä tehtävänäni oli kehittää ja luoda kyberpuolustuksen suorituskykyä Puolustusvoimille. Laadittua kehittämissuunnitelmaa ja suorituskyvyn rakentamista pääsin sitten toimeenpanemaan Kyber- osaston osastopäällikkönä, ennen kuin siirryin Viesti- koulun johtajaksi. Mitä Viestikoulussa pitää saada aikaan lähitule- vaisuudessa? Miten kehittäisit aselajikouluasi? - Aselajin piirissä on jo useamman vuoden aikana kes- kusteltu johtamisjärjestelmäalan koulutuksesta ja joh- tamisjärjestelmäalan koulusta. Tälle on selkeästi tarve. Johtamisjärjestelmäalan koulutuksen lisäksi tulisi ky- berpuolustuksen koulutusta ja kouluttamista kehittää, everstiluutnantti Harry Kantola pohtii. - Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö Viestikou- lulle olisi tarvetta ja oma paikkansa. Viestikoulu tulee jatkamaan kadettien ja virkaurakurssien kouluna. Tällä hetkellä Viestikoululla opetetaan sotatieteiden kandidaatteja, sotatieteiden maistereita, aliupseereiden aselajiosuuksia. Näiden lisäksi koululla pidetään yli kol- mekymmentä erillistä opetustilaisuutta ja niiden päälle useita eri aselajiin toimintaan liittyvää seminaaria. - Viestikoulu jatkaa työtään käytännönläheisen akateemisuuden ja ammattitaidon osapalikoiden ra- kentamisen parissa. Perussotilas, esimerkkiliikkuja, joh- tajavalmentaja, aselajitaitaja, asenne: ratkaisuhakuinen, vastaanottajan kanssa oikealla taajuudella selväkieliseen kommunikointiin kykenevä oppilas, joka ongelmati- lanteessa osaa huomioida ja kysyä myös ne asiat mitkä toimivat - sillä voi olla ratkaiseva merkitys ongelman paikantamiseen, Kantola sanoo. Ennen Kantolaa Viestikoulun johtajana toimi evers- tiluutnantti Juha Peltomäki . Hän toimi Maasotakou- luun kuuluvan Viestikoulun johtajana vuoden ja neljä kuukautta eli elokuun alusta 2018 asti. Joulukuun alussa 2019 hän siirtyi uusiin tehtäviin Maavoimien esikun- taan johtamisjärjestelmäosaston apulaispäälliköksi. VIESTIKOULU • Sijaitsee Riihimäellä ja on yksi Maavoimien ase- lajikouluista, jotka kuuluvat Maasotakouluun. • Antaa opetusta muun muassa viestiaselajin ka- deteille eli sotatieteen kandidaateiksi opiskele- ville. Lisäksi koulutusta annetaan Puolustus- voimien palkatulle henkilökunnalle eli muun muassa täydennyskoulutettaville aliupseereille. • Muita Maasotakoulun alaisia aselajikouluja ovat Jalkaväkikoulu ja Pioneerikoulu Lap- peenrannassa, Panssarikoulu Hattulan Paro- lannummella ja Tykistökoulu Kankaanpään Niinisalossa. Viestikoulun johtaja everstiluutnantti Harry Kantola, seinällä kuvia edeltäjistä. 41

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk0MTY=