Maasoturi 1/2020

VIESTIKOULU täyttää ensi vuonna 80 vuotta TEKSTI ja KUVAT: tiedottaja Sari Pöyhönen M aasotakoulun yksi aselajikouluista on Vies- tikoulu Riihimäellä. Viestikoulu viettää vuonna 2021 juhlavuotta, kun sen perus- tamisesta tulee kuluneeksi tasan 80 vuotta. Juhlapäivää vietetään 5. maaliskuuta 2021, jolloin vietetään myös viestiaselajin vuosipäivää. Vuosia juhli- taan Hämeenlinnassa Linnan kasarmien alueella, jossa alkuperäinen Viestikoulu perustettiin. Juhlavuoteen valmistaudutaan jo nyt, mutta tarkempi ohjelma jul- kaistaan myöhemmin. Viestikoulu perustettiin virallisesti vuonna 1941. Varsinainen käsky koulun perustamisesta annettiin 3. maaliskuuta 1941, johon eversti A. R. Saarmaan allekirjoittamassa päiväkäskyssä 11. maaliskuuta hän toteaa lyhyesti: ”Viestikoulu on aloittanut toimintansa 24.2.1941 ja minut on määrätty koulun johtajaksi.” Nykyään Viestikoulun johtajana toimii everstiluut- nantti Harry Kantola . Viestikoulun uusi johtaja on everstiluutnantti Harry Kantola Uutena Viestikoulun johtajana aloitti joulukuun alussa 2019 everstiluutnantti Harry Kantola. Hän palveli ai- emmin Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskuk- sessa kyberosaston osastopäällikkönä. - Tärkeimpänä tehtävänäni oli kehittää ja luoda kyberpuolustuksen suorituskykyä Puolustusvoimille, Kantola kertoo. -Ennen kyberosaston tehtävää palvelin Pääesikunnas- sa johtamisjärjestelmäosastolla kyberpuolustussektorilla. Hän on työskennellyt muun muassa myös opetta- jana Maanpuolustuskorkeakoulussa (MPKK) taktiikan ja operaatiotaidon opettajana. - Olen saanut peruskoulutukseni viestiaselajin pii- rissä. Kadettikoulun jälkeen palvelin Panssariprikaatis- sa ensin panssariviestikomppaniassa, mutta olin myös panssarireserviupseerikoulun viestiopettajana. Ennen esiupseerikurssia palvelin myös Panssariprikaatin sekä viesti- että tietohallintopäällikkönä. Siinä välissä ehdin myös käydä kansainvälisissä tehtävissä, joista yksi oli monikansallisen viestikomppanian päällikkyys EUR- FOR-operaatiossa. Yleisesikuntaupseerikurssin jälkeen toimin viestin opettajana MPKK:lla taktiikan ja ope- raatiotaidon laitoksella, kuten sotataidon laitoksen nimi oli silloin. - Yleisesiupseerikurssin aikana aloin panostaa kyber- turvallisuuden opiskeluun muun muassa opiskelemalla kyberturvallisuutta Iso-Britanniassa suorittamalla Cyber defence and information assurance (CD&IA) Post de- gree Certifikaatin, Kantola sanoo. KOULUTUS Viestikoulussa opintojaan suorittavia viestikadetteja maastoharjoituksessa. 40

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk0MTY=