Maasoturi 1/2020

Maasotakoulun johtaja eversti Kari Pietiläinen ja Maasotakoulun edustajia 360-ympäristössä. Maasotakouluun kuuluva Jalkaväkikoulu aloitti mento- rointikokeilun aliupseereiden täydennyskoulutuksessa joulukuussa 2019. Mentoreina toimivat vapaaehtoiset jo reserviin siirtyneet opistoupseerit. - Kokemani perusteella mentoritoiminta antaa myös mentorille paljon. Ainakin ensimmäisen työpäivän jäl- keen mentoritiimi oli väsynyt ja poistui Maasotakou- lulta silmin nähden kaikkensa antaneena. Kotimatkalla ajatukset palasivat useaan kertaan päivän tapahtumiin. Monta ajatusta jäi jakamatta, mutta ehkä ensi kerralla - oppimassa olin minäkin, kapteeni evp. Pekka Vaarala Kajaanista kertoo. Kersantti Eveliina Haiko Karjalan prikaatista osallis- tuu mentorointikokeiluun mentoroitavana eli aktorina. Hän on aliupseerien täydennyskoulutuksessa Maasota- koulun Jalkaväkikoulussa. - Mentori kykenee jakamaan valtavan määrän hiljais- ta tietoa ja avartamaan nuoren työntekijän näkemyksiä omasta toiminnastaan ja työstään. Odotan, että mentori on pitkästä urastaan ja leppoisista eläkepäivistään huoli- matta ajan hermolla, ja osaa keskustelussa suhteuttaa ko- kemuksensa nykypäivään, ja on myös kiinnostunut nuo- remman sotilaan työtehtävistä, kersantti Haiko toteaa. - Mentori kuuntelee, rohkaisee, kertoo omia ko- kemuksiaan ja pyrkii siirtämään omaa kokemukseen perustuvaa tietoa opiskelijalle, Jalkaväkikoulun johtaja, everstiluutnantti Tapio Huhtamella sanoo. Jos kokemukset kokeilusta vuoden 2020 aikana ovat myönteisiä, Jalkaväkikoulu valmistautuu laajentamaan mentorointia koskemaan koko uudistuvaa aliupseerikou- lutusta, sekä laajentamaan mentoreiden rekrytointia. TEKSTI: tiedottaja Sari Pöyhönen KUVA: graafikko Satu Astikainen Aliupseerin mentori jakaa kokemustaan ja odottaa Ilmavoimien kyytiä takaisin kotiin ja parin viikon etäopintoihin. Seuraavan vuoden harjoituksen suunnittelu on jo aloitettu yhteistoiminnassa Maavoimien ja Ruotsin Marksstridsskolanin kanssa. Kadettiylikersantti Meri Karjalainen lähettää omat terveisensä tuleville Kvarniin lähtijöille: - Yhtään vähättelemättä tämä harjoitus oli yksi Kadettikoulun parhaista, ellei paras. Lähtekää hyvällä ja avoimella mielellä, tehkää asiat niin hyvin kuin pystytte, saatte erinomaisen harjoituksen. Parempaa oppimisympäristöä tai kouluttajia on vaikea löytää. - Ottakaa kaikki irti myös yhteistoiminnasta ruot- salaisten kanssa, sillä myöhemmin siitä voi olla hyötyä työelämässä. Tutustukaa ja vaihtakaa mielipiteitä sekä tietoja, sillä valtaosalla ruotsalaisista kadeteista on jo valmiiksi monta vuotta kokemusta asevoimista ennen kouluun tuloa. Pekka Vaarala alkoi mentoriksi. 39

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk0MTY=