Maasoturi 1/2020

toa oli vahvennettu ruotsalaisella kevyellä panssari- vaunulla, IKv91:llä, joka asetti hyökkäykselle omat haasteensa: ruotsalaisosastolla kun ei ollut matkassa lainkaan panssarintorjuntavälineitä. Onneksi suomalaisjoukkueella oli hyvät PST- eli panssarintorjunta-aseet. Panssarivaunu tuhottiin use- ampaan kertaan, välillä jopa lähietäisyydeltä katolta ampuen. Lopuksi käytiin läpi toimintaa yhteisessä palautetilaisuudessa. - Yhteistoiminta jatkui vielä päivän hyökkäysten jälkeen After Action Review –tilaisuudessa, jossa kävimme läpi simulaattoreiden sekä alueella olevien kameroiden avulla päivän hyökkäykset. Tällaisia ti- laisuuksia oli meille suomalaisille pidetty joka päivä koulutusten jälkeen. Palautetilaisuus harjoitusalueella olevien resurs- sien avulla oli ennennäkemätöntä. Simulaattorit ja kamerat mahdollistivat palautteen antamisen hyvin- kin yksityiskohtaisesti. Kehityskohteita löytyi ja taisi joukossa olla muutama koominenkin tilanne. - Eivät ruotsalaiset olleet ainakaan tottuneet sa- manlaiseen epäsuoran tulen käyttöön mitä suomalai- set, kertoo kadettiylikersantti Karjalainen. Jalkaväkikoulun johtaja, everstiluutnantti Tapio Huhtamella kävi tarkastamassa harjoituksen ja näki yhteistyön sujuvan hyvin ruotsalaisten ja suomalais- ten välillä. - Yhteistoiminta oli sujuvaa ja mutkatonta. Ra- kennetun alueen taistelun oppimisympäristönä Kvarn on maailman parasta ja saimme hyvää kokemusta niin taisteluteknisesti kuin -taktisestikin, Huhtamella sanoo. Seuraavana vuonna uudestaan Kaikki hyvä päättyy aikanaan, ja yhteisharjoitus päät- tyi illalliseen Kvarnin ruokalassa ja sen jälkeiseen il- lanviettoon messissä. Messi meni onneksi kiinni jo puolikymmeneltä, jolla taattiin hyvät ja pitkät yöunet suomalaisille, joiden harjoitus jatkui vielä perjantaina aamupäivällä. Sen jälkeen olikin aika pakata tavarat HARJOITUS KVARNISSA 8. - 14.3.2020 • Harjoitus oli osa Maavoimien Cross Bor- der Training -yhteistoimintaa Suomen ja Ruotsin välillä ja maidemme välistä FISE-puolustusyhteistyötä. • Harjoituksen myötä Maasotakouluun kuuluva Jalkaväkikoulu aloitti kahdenvälisen harjoi- tusyhteistyön Ruotsin Maasotakoulun kanssa. • Suomalaiset sotilaat ottivat harjoitukseen mu- kaan rakennetun alueen taisteluun soveltuvan varustuksen, joka sisälsi henkilökohtaiset aseet, ryhmien tukiaseet, mekaanisen murta- misen välineet ja pimeänäkölaitteet. • Kadetit opiskelevat ammattiupseereiksi eli sotatieteiden kandidaateiksi Maapuolustus- korkeakoulussa (MPKK), mutta osan opin- noistaan he suorittavat Maasotakoulussa. Jalkaväkikadetit suorittavat omia aselajiopin- tojaan Maasotakoulun Jalkaväkikoulussa. Kadettikurssi 104. valmistuu elokuussa 2020. 38

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk0MTY=