Maasoturi 1/2020

L iikkeellelähtö 20 minuutin kuluttua, ennen sitä jokainen pukee sadeasun päälle, käskee joukkueenjohtajana toimiva kersantti Simo Raippalinna Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen räjähdekeskuksesta sotavalmiustarkastuksen päätteeksi. Käynnissä on Pioneerikoulun järjestämä jokavuoti- nen johtamisharjoitus 1 (JOHA1) Pahkajärvellä, jossa Pioneerikoululla opiskelevat vanhimman kurssin eli kadettikurssin 104 kadetit ja perustason aliupseeriopis- kelijat harjoittelevat toimintaa pioneerijoukkueen joh- tajana sekä komento- ja huoltojoukkueen johtajana. Kymmenen päivää kestävässä johtamisharjoituk- sessa joukkueenjohtajista pyrittiin ulosmittaamaan taisteluteknisen osaamisen lisäksi pioneeriaselajin pe- rusasiat, jotka ovat johtajan esimerkillisyys, taistelutah- don ja -kyvyn ilmeneminen sekä toiminnan suunnitel- mallisuus. Harjoitus on pioneeriaselajin joukkuetason opintojen loppuhuipennus. Nyt harjoiteltavat asiat on aiemmin tänä vuon- na opiskeltu pääosin lämpimissä luokkatiloissa pio- neerijoukkueen sekä komento- ja huoltojoukkueen suorituskykyvaatimuksiin, toimintatapoihin ja suun- nitteluun perehtyen. Nyt yhdistetään opiskelijoiden aikaisemmin omaksuma taistelutekninen ja taktinen tietotaito maastossa tapahtuvaan pioneerijoukkueen johtamiseen. Opiskelijoiden johdettavana on Karjalan prikaatin valmiusyksikön varusmiehistä koostuva tais- telupioneerijoukkue, jolla osaaminen on jo hallussa. Sadeasun pukemisen käskeminen osoittautuu toimintakyvyn kannalta edulliseksi ratkaisuksi, sillä neljän ensimmäisen päivän aikana taivas on tarjonnut vuorotellen räntää, lunta, rakeita ja vesisadetta. Ennen joukkuetason opintoja opiskelijat ovat opis- kelleet ryhmätason toimintaa eri pioneeritoiminnan lajeissa. Saappaasta suurempaan, koko kerrallaan. Pe- rustason aliupseerien opinnot ovat lähellä loppuaan, Pioneerikadetit ja aliupseerit harjoittelivat Pahkajärvellä Räntää, lunta, rakeita ja vesisadetta vuorotellen TEKSTI ja KUVAT: Kapteeni Eero Terkki, Pioneerikoulu KOULUTUS 34

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk0MTY=