Maasoturi 1/2020

KOULUTUS T ykistökoulu sai syksyllä 2019 Puolustusvoi- mien JTAC-koulutusvastuun (Joint Terminal Attack Controller), mukaan lukien kansalli- sen JTAC-koulutuspäällikön tehtävät. Suomenkieli- nen tehtävänimi JTAC:lle on ”yhteisen tulenkäytön johtaja”. Maasotakouluun kuuluva Tykistökoulu kou- luttaa tätä suorituskykyä kaikille puolustushaaroille ja Rajavartiolaitokselle. Yhteisen tulenkäytön koulutuksen, johon kuuluu myös JTAC-koulutus, toteuttamiseksi Tykistökoululle muodostettiin ”koulutustiimi”. Se suunnittelee, joh- taa ja toimeenpanee yhteisen tulenkäytön koulutus- ta Puolustusvoimissa. 2021 alusta voimaan astuvaan organisaatiomuutokseen liittyen Tykistökoululle on suunniteltu Puolustusvoimien yhteisen tulenkäytön (PVYHTU) sektori, joka ottaa koulutusvastuun. Sektorin johdossa toimii majuri Raimo Alatörmä Tykistökoulusta. ”Koulutuksen painopisteenä on vuonna 2020 ilmasta maahan -tulenjohto. Tulevina vuosina, kun rintakarvat kasvavat, koulutuksen sisältö laajennetaan vaatimusten edellyttämälle tasolle. Koulutuksen toteut- taminen edellyttää oman alansa kuten johtamisjärjestel- män, Meri- ja Ilmavoimien tulenkäytön ynnä muiden asiantuntijoiden käyttöä. Viisaus ei kaikilta osin asu PVYHTU-sektorilla”, majuri Alatörmä sanoo. JTAC-koulutus kehittyy jatkuvasti ja tekemistä riittää tuleviksi vuosiksi. ”Lähitulevaisuuden tavoite on toiminnan vakiinnuttaminen ja kyetä pusertamaan koulutus suunnittelu osaksi puolustushaarojen TRSS- prosessia ja toteutus osaksi joukko-osastojen arkipäivän toimintaa”, Alatörmä jatkaa. JTAC Tykistökoulu rakentaa uutta yhteistä suorituskykyä -koulutusvastuu Tykistökoululle TEKSTI: Majuri Raimo Alatörmä ja tiedottaja Sari Pöyhönen 30

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk0MTY=