Maasoturi 1/2020

PÄÄTOIMITTAJALTA MAAILMANLAAJUINEN PANDEMIA on jotain, mikä on ollut eri viranomaisten uhkakuvissa jo pitkään. Korona- viruksen leviämisen myötä uhkaan varautuminen joutui kaik- kialla kovaan testiin. Poikkeuksellisia keinoja on jouduttu käyttämään viruksen leviämisen rajoittamiseksi kaikkialla maailmassa, myös Suomessa. Suurtapahtumien perumisista aina yksittäisen kansalaisen perusoikeuksia rajoittaviin toi- miin on jouduttu turvautumaan, jotta taudin eteneminen on kyetty pitämään hallittuna ja terveydenhuollon suorituskykyä vastaavana. Kyseessä on ollut kansakuntien, viranomaisten ja yksittäisten kansalaisten yhteinen ponnistus. PUOLUSTUSVOIMISSA monia toimintoja on jouduttu sopeuttamaan tilanteen vaatimalla tavalla. Toimintoja on sopeutettu niin, että kaikissa vaiheissa Puolustusvoimilla on ollut kyky toteuttaa sotilaallisen maanpuolustuksen ja muiden viranomaisten tukemiseen tarvittavat tehtävät. Myös Maasotakoulu on muokannut toimintaansa edellä maini- tulla tavalla. Koko ajan erityisenä tavoitteena on ollut oman henkilökunnan, opiskelijoiden ja varusmiesten turvaami- nen. Tehtävissä on onnistuttu hyvin kiinteässä yhteistyössä kumppaneiden ja yhteistoimintaosapuolten kanssa. Yhdessä olemme vahvoja. TÄLLÄ KERTAA lehtemme teemana on RUK 100. En- simmäisen varsinaisen reserviupseerikurssin alkamisesta Haminassa tuli 1.4.2020 kuluneeksi 100 vuotta. Kuluneen vuosisadan aikana reserviupseerikursseilla on koulutettu yli 180 000 reservinupseeria. Tämä poikkeusoloihin koulutettu johtajajoukko on omalta osaltaan ollut ylläpitämässä ja to- teuttamassa sitä valmiutta, jota kulloinkin ajat ovat vaatineet. Yhtenäinen koulutus ja yhteiset arvot ovat vastanneet eri aikojen vaatimuksiin niin sodan kuin rauhan aikana. Leh- temme teemanumero on yksi pieni kunnianosoitus reservi- nupseeristolle. Kuluvan vuoden kesäkuun 6. päivä piti olla kaikkien reserviupseerikurssin käyneiden miesten ja naisten yhteinen juhlapäivä. Osana korona-pandemian rajoittamis- keinoja juhla päätettiin siirtää vuodella eteenpäin. Kesäkuussa 2021 reservin upseeristo pääsee viettämään yhteistä juhlaansa Haminassa. ”Yhdessä Maasotakouluna – tehtävästä tavoitteeseen” Toivotan mukavia lukuhetkiä teemanumeromme parissa. Maasotakoulun esikuntapäällikkö Everstiluutnantti Esa Hyytiäinen Yhdessä olemme vahvoja 3

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk0MTY=