Maasoturi 1/2020

Myös Panssarikoulussa on RESERVIUPSEERIKURSSI TEKSTI: tiedottaja Sari Pöyhönen KUVAT: graafikko Satu Astikainen ja PSRUK255-kurssin johtaja kapteeni Jonne Salminen KOULUTUS Maasotakouluun kuuluu eri aselajikouluja, joista yksi on Panssarikoulu Hattulan Parolannummella. Se toi- mii Panssariprikaatin yhteydessä. Panssarikoulu poik- keaa muista aselajikouluista siten, että siellä koulute- taan myös varusmiehiä panssarireserviupseerikurssilla sekä komento- ja huoltojoukkueessa. Helmikuussa 2020 päättyi Panssarikoulussa PSRUK255 nimeltä Myrsky. Kurssilla johtajakou- lutusta sai 56 varusmiestä Suomen eri joukko-osas- toista. He aloittivat varusmiesjohtajakoulutuksessa marraskuussa 2019. Kurssi kesti 14 viikkoa. Panssa- riupseerioppilaista koulitaan tuon 14 viikon aikana joukkueenjohtajia, tulenjohtajia ja erillisjoukkueen johtajia mekanisoitujen joukkojen iskukykyisimpiin joukkoihin. Kurssin päättyessä Maasotakoulun joh- taja ylentää oppilaat upseerikokelaiksi ja he siirtyivät kouluttamaan johtajakaudellaan joukkojaan omiin joukko-osastoihin ennen kotiutumistaan. - Reserviupseerioppilaiden toimeenpanokyky sekä yhteistoiminta eri aselajien välillä ovat tärkeimpiä kurssilla opetettavia asioita, everstiluutnantti Tommi Marttinen korostaa. Seuraava panssarireserviupseerikurssi eli PS- RUK256 järjestetään touko-elokuussa 2020. Harjoituksia kelissä kuin kelissä PSRUK255 oppilaat harjoittelivat yhteistoi- mintaa eri aselajien välillä ja hyökkäystais- teluja Parolannummella panssariharjoi- tuksessa tammikuussa. Mukana oli myös Haminan eli Reserviupsee- 28

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk0MTY=