Maasoturi 1/2020

Miten RUK vaikuttaa Sinun elämääsi ja työhösi kaupunginjohtajana? -Saan monella eri tavalla osallistua RUK:n elä- mään: teemme arkista yhteistyötä, vietämme yh- teisiä juhlia. Osallistun myös valtakunnallisiin maanpuolustustilaisuuksiin. Olen aliupseeri, sotilasarvoltani ylivääpeli. Seuraan aktiivisesti Puolustusvoimien ympärillä käytävää kes- kustelua, mikä on mielestäni varsin monipuolista ja osoittaa Puolustusvoimien merkitystä suomalaisessa yhteiskunnassa. Toki minulla on monenlaisia mielipi- teitä Puolustusvoimista. Yhtä asiaa haluaisin erityisesti korostaa: maanpuolustustyötä voi tehdä hyvin monella eri tapaa ja kaikki se työ on arvokasta ja tärkeää. Kai- kille halukkaille pitäisi löytää väylä antaa oma panos maanpuolustustyöhön. Maanpuolustustapahtumat tuovat turisteja Haminaan RUK on Suomen suurin johtajakoulu, se elää ajassa ja on edelläkävijä. Kaupungin matkailutoimessa yksi suurimmista sektoreista on erilaiset maanpuolustuk- seen liittyvät tapahtumat, esimerkiksi kurssitapaami- set, MPK:n eli Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen toiminta, maanpuolustusjärjestöjen tilaisuudet ja niin edelleen. Uskon, että tämän kaltaisella toiminnalla olisi lisäkysyntää, koska varuskunta ja kaupunki tarjoavat hyvät puitteet. RUK on erittäin merkittävä Haminan kaupun- gille ja Kotkan-Haminan seudulle. RUK kouluttaa, työllistää, nostaa kaupungin ja seudun imagoa ja vie kaupungin viestiä kaikkialle Suomeen. RUK on koko historiansa ajan hoitanut erinomai- sesti sille asetetut tehtävät. Mielestäni Hamina on hyvä esimerkki siitä, kuinka hyvin siviilit ja sotilaat mahtu- vat samaan pikkukaupunkiin. Historiallinen linnoitus elää nykypäivää. Haminan kaupunginjohtaja Hannu Muhonen: "Maanpuolustustyötä voi tehdä monella tapaa." 17

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk0MTY=