Hel­louta

kii­tok­sia 4.5.2018 kau­ka­lo­pal­lo­pe­listä UK-Aree­nalla ja jäl­ki­pe­leistä Mes­ta­rei­den sau­nassa. Vuo­den 2018 osalta Lin­tu­mies 2018 kisan voit­taja pal­kittu, onnea Jani!

Ja tässä Lap­peen­ran­nan moni­toi­mi­hal­lin eri sijoi­tus­vaih­toeh­dot digi­leh­tenä jonka tein digi­leh­deksi hel­mi­kuun alussa. Katso pys­tyyn, vaa­kaan, eri pää­te­lait­teilla (haku toi­mii myös). Nyt jäl­jellä on kolme sijoi­tus­vaih­toeh­toa (04/2018 tilanne)

Ja uusi kisa, Lin­tu­mies 2019

… ja alla on siis oikea voit­taja, 3. sija ja run­ko­sar­jan jum­bon osalta SM-lii­ga­kausi 2018 — 2019. Veik­kauk­sen paik­kana Lin­tu­mies 4. — 5.5.2018 väli­senä yönä kau­kis­pe­lin ja sau­nail­lan jatkoina…

Tar­kis­te­taan tou­ko­kuussa 2019 kuinka kävi!

[table id=33 responsive=collapse responsive_breakpoint=device /phone]

ter­vei­sin #24 Japa

kari­ka­tyyri Lon­too 1992

PS: nämä esi­merk­kinä mitä mm. olen teh­nyt kun kyseltiin…

 

Var­si­nai­sesti teen tie­to­lii­ken­ne­jut­tuja, eril­li­siä toi­mek­sian­toja ja eri­tyi­sesti jär­jes­tel­mistä toi­seen siir­toja. Kvar­taa­lin koke­muk­sella, vuo­desta 1992.

PS: tässä original…