DoAu­dit — urhei­lua lai­dasta laitaan!

Ja myös kau­della 2012 — 2013 vaikka kuvassa edel­li­nen kausi. Olen tuke­massa muu­ta­kin urhei­luun liit­ty­vää ja osal­lis­tun aktii­vi­sesti eri joukkuepeleihin.

Tämä näy­tetty myös yhtenä esi­merk­kinä asia­kas­ti­lai­suu­dessa. Näh­dään Kis­a­puis­tossa, Huh­ti­nie­men sali­ban­dyssa Mix­tuu­ran peleissä tai UK-aree­nalla HINAn höntsäkiekkoilussa!

ter­vei­sin Jari, jouk­kueina mm. Mix­tuura, HINA, All Stars, RFC Hiki­noro, HH & MSP