Moi,

viral­li­sempi sivusto on osoit­teessa http://www.hina.fi/

t. Japa

= = = =

Moi HINA,

viral­li­nen Tackla Cen­ter ‑sivu löy­tyy tästä lin­kistä. Ja tässä köy­hän mie­hen 360 pano­rama-kuva omalla kame­ral­lani otet­tuna: http://360.io/4fyTyU

 ter­vei­sin Japa

= = = =

eli 9.9.2012 kes­kus­te­lui­hin liittyen:

Kan­nat­taa siis teroit­taa luis­ti­met aina­kin ker­ran kau­dessa. Ja jos haluaa ammat­ti­lai­sen teke­vän sen niin ei muuta kuin Stan­ders­köl­din­ka­dulle, van­han K‑kaupan luokse Tacklan 13.9.2012 ava­jai­si­aan viet­tä­vään myy­mä­lään samalla tutustuen:

Tackla Pro

Samassa yhtey­dessä on siis Soik­ke­lin Juha:

Zoo­maa kuvaa hiirellä…

Teroi­tus on 8,5 Euroa NHL-tyy­liin. Eikä tässä vielä kaikki, joka jät­kän suo­ri­tus­kyky paran­tuu 10 pros­saa kun ottaa teroi­tuk­sen tosi PRO-ver­sion vielä vauh­ti­vii­valla, hinta 14,50 Euroa:

edel­leen voit Zoomailla…

Luis­ti­met voi jät­tää ja hakea myös Tacklan myy­mä­lästä teroi­tuk­sen osalta kau­pan aukioloaikoina:

  • ma-pe 10 — 18
  • la 10 — 14
  • su sul­jettu 

Tacklan  kauppa on jo nyt auki mutta to — pe 13. — 14.9. on sit­ten tar­jouk­sia kun mai­nos­tusta asiasta lisää pai­kal­li­sessa mediassa ja www.tackla.fi sivuilla.

Muita jää­ur­hei­lu­pai­not­tei­sia varus­teita löy­tyy Tackla CEN­TE­Ristä lisää pil­vin pimein.

 

Ja kun menette sovit­ta­maan vaik­kapa SOPIVAN kokoi­sia muna­suo­jia, kum­man kopin SINÄ valitset?

Suomi perus­ver­sio Muut kan­sa­lai­suu­det versio

Lisä­ky­sy­myk­siä ja kom­ment­teja ote­taan vas­taan HINAn sau­nail­lassa ja sun­nun­tain vuo­rolla jos vas­taan­ot­to­kyky on yli­päänsä kyke­nevä siihen. 

Tästä jat­ke­taan.

ter­vei­sin Japa

= = = = = =

Moi,

14.5.2011 sau­nail­lan kes­kus­te­lui­hin liit­tyen HINAn — Hies­sil­lan Nouseva Aurinko — ja uudet peli­pai­dat, draft-ver­sio 1:

etu­puoli: tree tuttor…

 

ja taka­puo­lelle oma veriryhmä:

 

tämän tau­lu­kon mukaan…

ja pirusti mai­nok­sia vielä!

Mutta mie­ti­tään lisää kesän aikana siis…

ter­vei­sin Japa