Moi,

tässä demona ja puh­taana esi­merk­kinä www.paikkatietoikkuna.fi sovellus:

sovel­lus­koh­teita var­maan ilme­nee monissa eri yhteyk­sissä lisää.

ter­vei­sin Japa