Tässä Rai­nen Pons­sen kuvakavalkaadia:

Zoo­maa mua…
Minua voi zoo­mailla myös hiirtä liikuttamalla…

Alla kuvia lisää, klik­kaile ja katso lisää. Eri­lai­sia zoo­mauk­sia voi nyky­ään tehdä pil­vin pimein myös nettisivuille. 

Ylä­maa-ter­vei­sin Japa

[nggal­lery id=13]

PS: tässä link­kinä 209 megai­nen MOV-tie­dosto (kah­den minuu­tin pätkä iPho­nella otet­tuna) jos haluat kat­soa miltä näyt­tää ohjaa­mosta käsin. Samalla näkee miksi met­suri ja met­rin hanki => 1:10 tai 1:20 nopeu­tena metsuri:moto vertailussa.