Jari Harju, DoAudit Oy – riippumatonta ja puolueetonta IT auditointia, erityistoimeksiantoja sekä haasteellisten IT-ympäristöjen konsultointia.

Shortly in English.

DoAudit Oy on keväällä 2009 perustettu tietojärjestelmä- ja sisäisen tarkastuksen sekä ATK-konsultoinnin palveluyhtiö. Teen myös sisäisen & ulkoisen tarkastuksen IT-auditointia sekä tietoturva- ja riskikartoituksia. Edellisten vuosien toimeksiantoja löytyy esimerkkejä – linkistä.

Tein sisäistä ja ulkoista IT auditointia sekä haasteellisten IT-ympäristöjen konsultointia  jo ennen yrityksen perustamista koko 2000-luvun ensimmäiset kahdeksan vuotta. Uuden teknologian ja sen soveltaminen käytäntöön ollut mielenkiinnon kohteena jo vuodesta 1989 kun ensimmäinen työni mikrotukihenkilönä alkoi Enso-Gutzeitin Lontoon myyntikonttorissa.

Toimin alan kansainvälisten kattojärjestöjen Information Systems Audit and Control Associationin, www.isaca.org sekä The Institute of Internal Auditorsin (IIA), www.theiia.org standardien, eettisten sääntöjen ja periaatteiden mukaisesti.

Olen mukana seuraavissa yhdistyksissä:

Palveluvalikoima kattaa tietojärjestelmätarkastuksen kaikki osa-alueet. Hoidan yrityksen sisäisen IT- tarkastuksen kokonaisuudessaan tai tietyt, erityisosaamista vaativat osat siitä. Erityisesti Active Directory-toimialueeseen liittyvät palvelut ovat erikoisosaamisena. Konsultoin myös asiakkaiden ylintä johtoa ja ATK-asiantuntijoita myös uusimmista teknologioista esityksillä, konsultoinnilla ja erityistoimeksiannoilla.

Lisäinfoa saa allekirjoittaneelta ja kevään 2011 asiakastiedotteesta. Kaikki asiakastiedotteet löydät tästä asiakasinfot – linkistä.

Ota rohkeasti yhteyttä!

Luottamuksella Jari, CISA, Certified Information System Auditor

CISA-ISACA-2019-Jari-Harju

jari.harju(at)doaudit.fi
puh: 040 566 8833
Twitter@DoAudit
Skype: DoAudit