EM-futis 2016 veik­kaus 10.6. — 10.7.2016

Miten käy puolivälierissä?

Edel­lis­ten kiso­jen kunniaksi:

Quiz Cat: No Quiz found

Alla päi­vit­täi­set tulok­set neljännes‑, puoliväli‑, välierä- ja finaa­li­pe­leistä. Näistä ei suo­raan tule veik­kauk­seen pis­teitä mutta vai­kut­ta­vat sit­ten lopussa.

30.6. — 3.7. info

[su_table]

Otte­lut Lop­pu­tu­los Huom!
Ita­lia — Espanja 2 — 0 Sak­saa vastaan
Englanti — Islanti 1 — 2 Rans­kaa vastaan

[/su_table]

27.6.2016 info

#brexit vai #exi­tonly? Hul­luu tou­huu.… käy­tiin tänään Gibral­ta­rilla. Ruoan hinta nousi kes­ken ruo­kai­lun! Punta valuu alas päin jat­ku­vasti. Rahan vaih­ta­jat vaih­toi­vat kurs­seja ilta­päi­vällä. Bur­ger Kin­gissä ate­ria 12,20 €uroa #huh­huh.

[su_table]

Otte­lut Lop­pu­tu­los Huom!
Ita­lia — Espanja 2 — 0 Sak­saa vastaan
Englanti — Islanti 1 — 2 Rans­kaa vastaan

[/su_table]

26.6.2016 info

[su_table]

Otte­lut Lop­pu­tu­los Huom!
Ranska — Irlanti 2 — 1 Englanti — Islanti otte­lun voit­ta­jaa vastaan
Saksa — Slovakia 3 — 0 Ita­lia — Espanja otte­lun voit­ta­jaa vastaan
Unkari — Belgia 0 — 4 Wale­sia vastaan

[/su_table]

25.6.2016 info

[su_table]

Otte­lut Lop­pu­tu­los Huom!
Sveitsi — Puola 4 — 5 rl 1–1 var­si­nai­nen peliaika, Por­tu­ga­lia vastaan
Wales — Pohjois-Irlanti 1 — 0 Unkari-Bel­gia otte­lun voit­ta­jaa vastaan
Kroa­tia — Portugali 0 — 1 ja 0–0 var­si­nai­nen peliaika, Puo­laa vastaan

[/su_table]

23.6.2016 info

Jatko-ohjelma on siis seuraava:

tie-finaaliin-em-kisat-2016
10.7. Parii­sissa finaa­lissa ovat…

Nyt kat­so­taan ketkä ete­ne­vät jat­koon ja miten tilanne kehit­tyy, Siellä on pal­jon oikealta tule­vasta kaa­viossa yhdis­tel­miä joita ei saa mil­lään finaa­liin. Bel­giaa ja Por­tu­ga­lia vei­kan­neet siis vah­voilla lopul­li­sessa pistetilanteesta?

18.6.2016 info

[su_label]Huom![/su_label] Juko­lan viesti Rai­possa ja Ven­lo­jen vies­tin lähtö la klo 14 — ekaan mut­kaan pel­lon pää­hän ja K‑pisteelle…