Ter­veh­dys kaikki seuraajat,

11.7.2016 info

Alla on lopul­li­nen pis­te­tau­lukko. Par­haat pal­ki­taan ja tot­ta­kai kisan viimeinen/viimeiset myös pal­ki­taan kuten luvattiin.

Joel, Pekka Vi, Pekka Va ja Hannu J sekä Manu M ja Matsu H > palaan asi­aan lähiaikoina.

Kii­tok­sia kai­kille veikkaajille!

ter­vei­sin Japa

10.7.2016 info

Illalla rat­keaa, 13 pis­tettä jaossa!

9.7.2016 info

Minun mokani tie­to­kan­nassa kuten näkyy!

loppuottelu-spukulaatiot-ranska-portugali2Tänx kor­jauk­sesta Jose! Teitä on kaik­ki­aan 4 Por­tu­ga­lia vei­kan­nutta ja 7 Rans­kaa vei­kan­nutta. Vaikka olen teh­nyt tie­to­kan­toja niin en tajun­nut alkuun ottaa huo­mioon että jos­sain vas­tauk­sissa on useampi kuin yksi oikea vas­taus (esim. mikä maa tekee eni­ten maa­leja alku­loh­kossa). Tot­ta­kai sil­loin Unka­rista ja Wale­sista sai oikean merkinnän…

Mutta tuossa siis su-illaksi spe­ku­loi­ta­vaa. Itsel­läni Englanti häviää finaa­lin, Saksa voit­taa + Sak­sasta tulee maa­li­ku­nin­gas joten yksin­ker­tai­sella mate­ma­tii­kalla en voita 😉 Mutta maa­li­ku­nin­gas­han tekee 8 maa­lia ja finaa­lissa 3 maa­lia, siinä alle­kir­joit­ta­neen vii­den vii­mei­sen koh­teen veik­kauk­set joten Atle­ticon mies tekee kaksi maa­lia ja kul­lan vie siis Gal­lian kukot, eikö vaan?

ter­vei­sin Japa

8.7.2016 info

Ranska finaa­liin Por­tu­ga­lin lisäksi. Usko­ma­ton huo­mio eli KUKAAN EI OLE (Huom! kor­jattu 9.7. tie­to­kan­taa, Rans­kaa veik­kasi seit­se­män voit­ta­jaksi) lait­ta­nut Rans­kaa mes­ta­riksi! Katsokaapa:

Mitä toden­nä­köi­sem­min Rans­kasta tulee maa­li­ku­nin­gas mutta tekeekö hän finaa­lissa lisää. Nyt Atle­tico Madri­din mie­hellä on kuusi kaappia.

Ja mon­tako maa­lia finaa­lissa var­si­nai­sella peliajalla?

Pis­teitä rei­lusti jaossa ja su-iltana lisää!

4.7.2016 info

Välie­rä­pa­rit sel­villä joten sun­nun­tain 10.7. jäl­keen vasta tie­dossa kuka ja ketkä voit­ta­vat ja kuka on kisan viimeinen…

ter­vei­sin #24

1.7. & 29.6.2016 info

Kyllä, voitte tehdä pika­gal­lu­pin puo­li­vä­lie­rien osalta… tästä lin­kistä.

ter­vei­sin #24

28.6.2016 info

Pieni luova tauko pis­te­ti­lan­teessa koska maa­li­ku­nin­gas ja mistä maasta ja kuinka pal­jon maa­leja Gol­den Boot mies tekee… samoin finaa­liin sel­vin­neet maat ja eri­tyi­sesti kuka voit­taa ja ken juo kat­ke­raa kalk­kia tap­pion myötä. Pis­teitä siis jaossa lopussa oikein urakalla!

23.6.2016 info

EM-futis 2016 veik­kauk­sen pis­te­ti­lanne päi­vit­tyy satun­nai­sesti. Alkusar­jan otte­luista tulee piste/peli joten muu­ta­man ensim­mäi­sen vii­kon aikana alla oleva tau­lukko päi­vit­tyy harvemmin.

Pis­te­ti­lanne 23.6. to-aamuna kun…

  • kaikki loh­kot on pelattu eli alkusar­jan pelit (36 kpl = 36 pistettä)
  • loh­ko­voit­ta­jat A‑F ja mukana tau­lu­kossa (6 kpl = 12 pistettä)
  • vähiten/eniten päästettyjä/tehtyjä maa­leja (4 kpl = 8 pistettä)

Lopul­li­nen pis­te­ti­lanne 11.7.2016

[table id=15 /]

Rekla­maa­tiot? Kat­so­taan 11.7 direk­to­raa­tin kokouk­sen jälkeen…