Ter­veh­dys,

alla on tie­to­kan­nasta kat­sot­tuna eri­lai­sia tilas­toja ja nip­pe­li­tie­toa EM-futis 2016 veikkauksesta.

[su_label]Huom![/su_label] Onko lai­tonta? Mie­les­täni ei koska raha ei vaihda omis­ta­jaa, aina­kaan tässä futis­veik­kauk­sessa. Lue lisää tästä lin­kistä.

[su_label]Huom![/su_label] Mistä löy­dän oman veik­kaus­ri­vini? Se tuli sinulle saman tien kun teit rivin ja pai­noit Lähetä nap­pu­laa. Posti saa­pui Jari Har­jun nimissä, otsi­kolla ” Sinun rivisi — Jal­ka­pal­lon EM-kisa­veik­kaus 2016”. Jos et löydä haku­toi­min­nolla oman pos­ti­loo­tasi Saa­pu­neet, Pois­te­tut, Ros­ka­posti yms kan­sioista, laita vies­tiä niin hoi­de­taan tie­doksi uudes­taan rivisi.

[su_label]Huom![/su_label] Jari? Sehän on tämän kisan ylei­sin etu­nimi. Voit etsiä mui­ta­kin kai­moja pis­te­tau­lu­kosta.

[su_label]Huom![/su_label] Veik­kaa­jista yksi toi­mitti 6.6. klo 01:04 rivinsä, ma-ti väli­senä yönä. Eni­ten veik­kauk­sia tuli yli­päänsä klo 21 — 22 väli­senä aikana.

[su_label]Huom![/su_label] Tämän veik­kaus­ri­vin teki 70 osal­lis­tu­jasta viisi (5) Apple iPa­dilla ja neljä (4) iPho­nella. Eli sivusto toi­mii erin­omai­sesti mobii­li­lait­teella, niin pysty- kuin vaa­ka­suo­raan — kokeile vaikka!

[su_label]Huom![/su_label] Finaa­lin maa­li­mää­räksi 90 minuu­tin jäl­keen kukaan ei ole vei­kan­nut että se on 0–0. Tot­ta­kai voi­daan mennä jatko-ajalla ja vaikka men­täi­siin, Saksa sen näyt­tää vie­vän yli­voi­mai­sen enem­mis­tön mielestä.

[su_label]Huom![/su_label] Tämä veik­kaus avat­tiin su 5.6. klo 10:32 ja ensim­mäi­nen rivi tuli su 5.6. klo 12:09 Juha H:n toi­mesta. Vii­mei­sin rivi tuli Jarmo H:lta pe 10.6. klo 21:48 hyvän seli­tyk­sen kera (kiire päivä, luin klo 21:15 ja vie­läkö ehtii… unoh­din). Veik­kaus­rivi on mukana, ei oltu edes toi­vuttu tuosta 18-vuo­ti­aasta Ruot­sin lau­la­ja­ty­tön esityksestä…

[su_label]Huom![/su_label] Tilas­tok­noppi: KAIKKI, 70 veik­kaa­jaa siis, ovat yksi­mie­li­siä että 15.6. klo 22 ottelu Ranska — Alba­nia päät­tyy koti­jouk­ku­een voit­toon. 14.6. Por­tu­ga­lin ja Islan­nin väli­sessä otte­lussa 67 on var­moja että Por­tu­gali vie ko. tais­ton. Ja 12.6. Saksa voit­taa Ukrai­nan yhtä vaille kaik­kien mielestä.