Hyvä luki­jani,

vie­läkö muis­tat muu­ta­mia koh­tia vuo­den 2012 kisoista?

Quiz Cat: No Quiz found

Jokai­sesta kysy­myk­sestä yksi piste. Kuinka monta Sinä sait oikein?

ter­vei­sin #24