Kuten alla ole­vasta voi kat­soa, kenel­le­kään ei tul­lut mie­leen että kuusi (6) maa­lia teke­vät maat alku­loh­kossa ovat luon­nol­li­sesti Unkari ja Wales. Itses­tään­sel­vyyk­siä molem­mat maat näin jäl­ki­kä­teen, eikö vaan?


Alku­loh­kossa eni­ten maa­leja mät­tävä maa on veik­kaa­jien mielestä:

[table id=16 /]