Moi,

muu­tama esi­merkki eKir­jasta, ejul­kais­tusta, digi­leh­destä tai millä nimellä haluat sitä kutsua.

Ota roh­keasti yhteyttä aiheen tiimoilta

Ideointi 1 — taval­li­nen Power­Point esi­tys ilman muok­kauk­sia, esi­mer­kiksi yri­ty­se­sit­tely tms

Ideointi 2 — taval­li­nen Power­Point esi­tys hie­man muo­kat­tuna, esi­mer­kiksi yri­ty­se­sit­tely tms

Ideointi 3 — tuo­te­ka­ta­logi esi­merkki, taus­talla taus­ta­musiikki (tot­ta­kai voi ottaa pois)

Ideointi 4 — offline — tilaan ideointi 3:n tuo­te­ka­ta­logi, exe-tie­dosto jota osa selai­mista ei anna ladata ensin sitä esi­mer­kiksi c:\temp-hakemistoon

Ideointi 5 — valo­ku­vista esi­merkki, taus­talla taus­ta­musiikki, läh­tee auto­maat­ti­sesti käyn­tiin myös diashow

Ideointi 6 — valo­ku­vista esi­merkki, taus­talla taus­ta­musiikki, läh­tee auto­maat­ti­sesti käyn­tiin myös diashow

Ideointi 7 — asia­kas­lehti, taus­talle hie­man vih­reitä arvoja