Arvoisa luki­jani ja asiakkaani!

tästä voit lukea vii­mei­sim­män asiakasinfoni:

ja kaikki aikai­sem­mat asia­kas­in­fot löy­ty­vät joko Infot — vali­kosta tai alla ole­vista linkeistä:

Ylei­sin­foa IT audi­toin­nista löy­tyy linkeistä:

ter­vei­sin Jari, CISA