VG seuralehti ja lajiliite 2016

8 MAINOSLIITE Nuoret Toimintaa lasten ehdoilla, yhteistyötä koulujen kanssa V iipurin Golf on myös lasten ja nuorten urheiluseura, jonka nuorisotoiminnan laadusta on osoituksena Sinettiseura- ja Golfliiton Laatuseura-statukset. Sinettiseuran ja Golfliiton Laatuseuran tulee täyttää tietyt toiminnan laatukriteerit. Si- netti- ja Laatuseuran toimintaan on helppo tulla mukaan ja liikuntaa toteutetaan lasten ehdoilla. Lasten vanhemmat saavat Sinetti- ja Laatuseuroissa takuun siitä, että liikuntaa ohjaavat koulutetut henkilöt ja lapsista sekä nuorista pidetään hyvää huolta. Lasten harjoittelu tapahtuu mielekkäästi harjoitusryhmissä toisten lasten kanssa yh- dessä. Harjoitusryhmiä on niin harrastajille kuin kilpailutoiminnasta kiinnostuneillekin. Lisäksi tarjoamme n. 5-8-vuotiaille vasta- alkajille Hippo-golfryhmätoimintaa, jossa lajin alkeita harjoitellaan leikkien, pelien ja monipuolisten perusliikuntataitojen harjoit- telun avulla. Viipurin Golf tarjoaa lapsille ja nuorille jatkuvan polun lajin harrastamiseen. VG:n junioritoiminnassa tehdään myös aktiivista yhteistyötä usean koulun ja urhei- luseuran kanssa mm. golfkerhojen ja lajitu- tustumisten kautta. Olemme tässä varmasti yhtenä edelläkävijänä koko Suomessa. Kou- luyhteistyössä on suuri potentiaali saada golf osaksi koululiikuntaa ja myös aktivoitua uusia harrastajia lajin pariin. Golf sopii hyvin myös muiden lajien harrastajille. 24h Junnugolfille Golfliitto on käynnistänyt jäsenseuroissa valtakunnallisen 24h junnugolfille golfma- ratonin, jonka tarkoituksena on kerätä va- roja oman seuran junioritoiminnan hyväksi. Seuran oma ryhmä pelaa kenttää 24 tuntia 27.–28.6. välisenä aikana. Ryhmä pyrkii teke- mään vuorokauden aikana mahdollisimman monta par- (väylän ihannetulos) tai parem- paa tulosta. Varojen keräyksen perustana on pelaajan tekemien partulosten määrä ja tuki- jan parista itse valitsema panos. Haastamme kaikki mukaan tempauksen tukijoiksi! Lisä- tietoja osallistumisesta saa caddiemastereil- ta tai seuran nuorisopäälliköltä. Haluamme kiittää kaikkia tukijoita ja seu- raa siitä, että lajin harrastamisen kustannuk- set on voitu pitää matalana ja nuorisotoimin- nalla on ollut resursseja toimintaan. Matala aloituskynnys on tuonut paljon uusia harras- tajia mukaan ja kaikki uudet tulijat ovat läm- pimästi tervetulleita mukaan. Tavoitteena on, että näistä pelaajista iso osa jatkaa golfin harrastamista aina seniori- ikäiseksi saakka. Tarvitsemme myös jatkuvasti lisää aktii- visia toimijoita mukaan tukijoukkoihin ryh- mien ohjaajiksi ja muuhun seuratoimintaan. Koulutamme kaikki ohjaajat toimintaan. Läh- de rohkeasti mukaan tukemaan lasten golfin harrastamista.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk0MTY=