VG seuralehti ja lajiliite 2016

6 MAINOSLIITE Kenttärankingin kokonaistuloksissa Lappeenrantaan kakkostila SEURA ja kentät V iipurin Golf on voinut valmis- tautua uuteen kauteen kevein mielin ja suurin odotuksin. Mainiot lähtökohdat tälle vuodelle ja tulevalle toimin- nalle pidemmällekin loi joulukuun alussa julkistettu kenttäranking, jossa maamme golfharrastajat äänestivät Etelä-Saimaa -kentän Suomen toiseksi parhaaksi ja sa- malla kauneimmaksi ja viihtyisimmäksi. Kokonaistuloksissa Etelä-Saimaan edel- le meni ainoastaan kärkitiloille aiemmin- kin vertailuissa yltänyt Hämeenlinnassa toimiva Vanajanlinna Golf & Country Club. Sitä vastoin lappeenrantalaiskentän taak- se laajassa tutkimuksessa jäi monta mai- neikasta maamme golfareenaa, näiden joukossa esimerkiksi Kytäjä Golfin molem- mat 18-reikäiset kentät. Vanajanlinnan voitto oli kiistaton, mut- ta kakkostilasta Etelä-Saimaa -kenttä kävi tiukkaakin tiukemman taiston Ålands Golf- klubbenin Slottsbanan kanssa. Golfkansa on puhunut Viipurin Golfin 18-reikäisen kentän me- nestys oli toisaalta miellyttävä jättiyllätys, mutta toisaalta myös ounasteltu sellainen. Viitteitä myönteisestä kehityksestä ja suo- sion kasvusta antoi aiemmin syksyllä julkis- tettu Suomen Golfliiton tyytyväisyyskysely. Kymmenen kärkeen Etelä-Saimaa ylsi myös edellisessä, kaksi vuotta sitten julkaistussa kenttärankingissa. Siinä kenttä sijoittui nimenomaan pelaajien arvioinneissa kuu- denneksi. Sitä vastoin golfasiantuntijoista koostunut raati ei Tuosan saaren helmeä tuolloin top teniin noteerannut. Tuorein kenttäranking on nimenomaan golfkansan mielenilmaus. Kun kaksi vuot- ta sitten edellisessä kenttärankingissa lehti laittoi enemmän painoarvoa golfa- siantuntijoiden arvioinneille, nyt korostui aivan oikeutetusti kyselyyn vastanneiden liki 9000 lajiharrastajan, siis todellisten kenttien kuluttajien, mielipide. Kansa on puhunut ja siihen on uskominen. Kahdeksan kategoriaa Tavalliselle pelaajalle kenttäkokemus on monen osatekijän summa. Niinpä Gol- flehden ja IRO Researchin yhteistyönä toteuttama kenttäarviointi jakaantui kah- deksaan eri kategoriaan, joista kolme koh- distui itse kenttään ja muut viisi muihin ominaisuuksiin kuten viihtyvyyteen, kau- neusarvoihin ja oheispalveluihin. Kutakin osatekijää vastaajat arvioivat numeroin yhdestä kymmeneen. Näin kokonaisarvi- oinnissa lappeenrantalaiskentän painotet- tu tulos oli lopulta 86,48 pistettä. Vieraspelaajat luonnehtivat Etelä-Sai- maa -kenttää yleisesti haastavaksi, mutta muutoin vastaajien sanalliset arviot VG:n kentästä olivat enimmäkseen mairittele- via. ”Huippukuntoinen ja kaunis kenttä. Innostunut henkilökunta ja mukava ilma- piiri kaiken kaikkiaan”, yksi vastaajista esi- merkiksi kuvaili kokemuksiaan. Paitsi että Etelä-Saimaa -kenttä on golfharrastajien mielestä kokonaisuute- na Suomen toiseksi paras, se on samalla maan kaunein ja viihtyisin. Vieraspelaajien kokemaan viihtyvyyteen ja myönteiseen il- mapiiriin varmaakin vaikuttavat eteläkar- jalainen välittömyys ja vieraanvaraisuus sekä caddiemasterin tiskin takaa löytyvä hymy ja palvelualttius. Kauneuden perus- teet ovat eittämättä Saimaan sinessä ja lumoavissa järvimaisemissa. Ylpeänä ja nöyränä Viipurin Golfin henkilökunta, jäsenet ja osakkeenomistajat saavat olla kenttäran- kingin tuloksesta todella ylpeitä ja otet- tuja. Vastaukset ja arvosanat nimittäin paljastavat, että kenttää ja sen palvelua ja ilmapiiriä arvostavat nimenomaan vieras- Etelä-Saimaa Suomen kaunein ja viihtyisin golfkenttä

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk0MTY=