VG seuralehti ja lajiliite 2016

4 MAINOSLIITE SEURA ja kentät V iipurin Golfissa on uuden kau- den kynnyksellä hyvä draivi päällä. Uutta pontta toimintaan on selvästi antanut mainio tulos viime vuoden lopulla julkistetus- sa Suomen kenttärankingissa. ”Tuntuu kerrassaan mahtavalta aloittaa tämä kausi. Asiakaspalvelussa meillä on upea ryhmä palvelupäälliköksi palanneen Annika Ahokkaan johdolla huolehtimassa pelaajista, joten pystymme varmasti vastaa- maan asiakkaiden koviin odotuksiin”, VG:n toimitus- ja toiminnanjohtaja Terhi Salmi- nen vakuuttaa. Luottavaisin mielin tähän pelikauteen voi- vat valmistautua niin seuran jäsenet kuin golfyhtiön osakkaatkin. Seurassa vallitsee Salmisen mukaan hyvä henki ja todellinen tekemisen meininki. Hän iloitsee, että kaikki toimikunnat ovat käärineet hihansa ja teke- vät hommia niin sitoutuneesti, ettei kyllin voi kiittää. Kaikki väylät toiminnan kehittämisel- le näyttävät olevan nyt auki, joten seuran omien jäsentenkin tyytyväisyyden toimin- nanjohtaja uskoo myös lisääntyvän. Jäsene- tuihin on panostettu ja niitä on tarkoitus kehittää edelleen unohtamatta myöskään osakkaita. Osakeomistus puhuttaa Osakepelaamisen mielekkyys on puhuttanut Suomen golfpiirejä ja nimenomaan golfosak- kaita jo jonkin aikaa. Täällä äänenpainot ovat pysyneet kuitenkin monia muita golfyhtiöitä maltillisempina ainakin toistaiseksi. ”Meillä tilannetta helpottaa se, ettei peli- oikeusmaksu ole pakollinen. Se maksetaan vain, jos osakkeenomistaja sitä käyttää tai vuokraa oikeutensa eteenpäin. Ahtaimmalla ovat ne kentät, joilla osakkaat joutuvat mak- samaan pakollisen vuosittaisen hoitovastik- keen”, Terhi Salminen selvittää. Viime vuonna Viipurin Golfissakin osake- kauppa oli täysin jumissa, mutta tänä vuonna piristymisen merkkejä on nähtävissä. Tilanne helpottunee ensi vuonna, kun velkaosuudes- ta on viimeinenkin erä hoidettu. Kentän varaustilanne mainio Terhi Salminen on hoitanut Viipurin Golfin toiminnan- ja toimitusjohtajan haasteellis- ta pestiä vasta vajaat kaksi vuotta. Hän itse luonnehtii ensimmäistä vuotta golftermein harjoituskierrokseksi ja sanoo pelaavansa nyt kisakierrosta, jossa tulosta on tunnetusti tehtävä etenkin talouspuolella. Viipurin Golf Oy sai viime vuonna kyllä kulupuolen kuriin, mutta myynnilliset tavoitteet eivät täysin to- teutuneet. ”Vaikka parannettavaa jäi vielä paljon, siedettävään tulokseen voimme olla tyytyväisiä”, Salminen sanoo. Tämän vuoden taloudellisen tuloksen en- nusmerkit näyttävät tällä hetkellä lupaavilta, sillä kentän varaustilanne on erinomainen ja tiedossa on useita hienoja tapahtumia. Talouden hoidossa VG:llä on nyt käytössään uudistettu taloushallinnon järjestelmä, joka helpottaa ja nopeuttaa kehityksen seurantaa ja raportointia tuoden samalla lisää tehok- kuutta ja reaaliaikaisuutta toiminnan johta- miseen. Uutta tekniikkaa pelin seurantaan Suoranaisesti pelaajiin vaikuttavat uudis- tukset näkyvät ja tuntuvat kentällä. Pelin kulkua seurataan säännöllisesti jo viime kaudella kokeilukäytössä olleilla Greeni- mokkuloilla. Näiden ja iPadin avulla kenttä- valvojat pysyvät reaaliajassa kenttätapah- tumissa ja pääsevät nopeasti selvittämään esimerkiksi mahdolliset ruuhkapaikat. ”Näin peli kulkee ja kenttä rullaa yhä ripeämmin, samalla kun tyytyväisyys lisääntyy ja val- vojat voivat panostaa entistä enemmän starttereina vieraspelaajien vastaanottoon ja opastamiseen ykköstiillä. Vieraspelaajia helpottaa varmasti myös kentän opasteiden ja viitoituksen parantelu”, toimitusjohtaja toteaa. Ohjaajakoulutus laajenee senioreihin Viipurin Golfin jäsenmäärä näyttää parin viime vuoden kehityksen perusteella vakiin- tuneen noin 1700:aan. Tällä luvulla VG on noussut maakunnan suurimmaksi urheilu- seuraksi, minkä pitäisi Salmisen mielestä vii- meistään todistaa, ettei golf todellakaan ole elitistinen laji. Vaikka eri-ikäisten ihmisten vapaa-ajasta ja suosiosta mittelevät monet lajit ja lukuisat tahot, jäsenmäärän hienoi- seen kasvuun on täysi syy uskoa. VG panostaa edelleen jäsenhankintaan ja huomioi jatkossa entistä paremmin uudet aloittelevat pelaajat. Tähän tähtää lajin oh- jaajakoulutuksen laajentaminen juniorita- solta jatkossa myös varttuneeseen väkeen. Suurten ikäluokkien eläköitymisen myötä lajiin piiriin hakeutuu lisääntyvässä mää- rin seniori-ikäisiä pelaajia, jotka tarvitsevat ensimmäisillä pelikierroksillaan kokeneilta ja koulutetuilta kummipelaajilta opastusta, tukea ja kannustusta. Tähän tehtävään yk- köstason golfohjaajana VG kouluttaa ensim- mäistä kertaa alkavalla kaudella muutaman seniorin. S eppo R önkkö VG virittäytynyt ilolla ja innolla uuteen kauteen Kenttärankingin kolme kunniakirjaa ovat antaneet koko VG:n henkilökunnalle mukavasti virtaa ja positiivista potkua valmistautumisessa uuteen kauteen. Niiden takaa on myös toimitus- ja toiminnanjohtaja Terhi Salmisen helppo hymyillä.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk0MTY=