VG seuralehti ja lajiliite 2016

12 MAINOSLIITE TAPAHTUMAT G olfilla on vetovoimaa. Tämän todisti Suomen Golfliiton yhdes- sä maan lajiseurojen, Suomen Golfseniorien ja muiden yhteis- työkumppaneiden kanssa viime kesänä järjestämä teemaviikko, josta tuli Vii- purin Golfissa täysosuma. Kesäkuun alussa vietetyn kansallisen golf- viikon aikana lajiin tutustui Lappeenrannassa 90 kävijää. Kun muutamat innokkaimmat kä- vivät kertaamassa alkeita viikolla kahdesti tai jopa kolmestikin, ikäryhmälle 55+ suunnatun tapahtumaviikon kokonaissaldoksi kirjattiin peräti 170 tutustumiskertaa. Onnistunut kam- panja poiki lopulta 50 uutta seuran jäsentä, joista 35 hankki pelioikeuden jo ensimmäisek- si kaudeksi. Viipurin Golfin toimitus-/toiminnanjohtaja Terhi Salminen oli tuloksesta luonnollises- ti riemuissaan. ”Ilman seniorien panostusta näin suuren mittakaavan tempaus ei olisi mil- lään onnistunut. Tämä oli seurahenkeä par- haimmillaan”, hän ylisti. Kampanjakirje kohderyhmille Seuran toimivan johdon ja senioritoimikun- nan yhteistyönä toteuttama hanke lähti liik- keelle seitsenkohtaisen projektisuunnitelman pohjalta jo helmikuussa. Tuolloin potentiaali- sia kohderyhmiä tavoiteltiin golfin myönteisiä terveysvaikutuksia korostavalla kampanja- kirjeellä, jota jaettiin verkossa ja toimitettiin ilmoitustauluille Lappeenrannan seudun yri- tyksiin, kuntosaleille ja järjestöihin. Seuraavassa vaiheessa kiinnostuneille ryh- mille tarjottiin lajiesittelyjä ja sellainen myös järjestettiin mm. eläkeläisjärjestön keväisessä kuntoliikuntatapahtumassa. Sanomaa kansal- lisesta golfviikosta levitettiin lehti-ilmoituksin ja paikalliseen mediaan laadituin ennakkoju- tuin tavoitteena houkutella mahdollisimman runsaasti väkeä tutustumaan golfiin aidossa lajiympäristössä. Golfviikko kohokohtana Kesäkuun alussa järjestetystä kansallises- ta golfviikosta tuli luonnollisesti kampanjan kohokohta. Sen onnistumiseksi seura ja se- nioritoimikunta panivat kaiken mahdollisen peliin. Kampanjaviikon vetäjäksi heittäytyi antaumuksella senioritoimikunnan puheen- johtaja Teuvo Käyhty ja golftiedon ja -taidon asiantuntijaksi ilmoittautui pro Pertti Aho- kas avustajinaan kolmekymmentä innokasta seuran senioria ja jäsentä. Kaikki golfviikon tapahtumat Viipurin Golf keskitti kaupungin sydämessä sijaitsevalle Kahilanniemen 9-reikäiselle kentälle, missä aloittelijat pääsivät perehtymään lajin alkei- siin kiireettömässä ja leppoisassa ilmapii- rissä. Samalla täysimittainen Etelä-Saimaa -golfkenttä vapautettiin täysin normaaliin pelikäyttöön. Ohjattua toimintaa Kahilanniemessä tutustumistilaisuuksiin tulijoita odotti alkajaisiksi kahvi- ja mehu- tarjoilu klubiravintola Griinin herkullisine munkkeineen. Puolisen tuntia kestäneen vastaanoton ja lajin tietoiskun jälkeen osal- listujat jakautuivat sopiviin ryhmiin ja suun- tasivat kentän harjoitusalueelle. Siellä osal- listujat saivat yhteisen alkulämmittelyn ja -veryttelyn jälkeen mailan käteen ja jatkoi- vat ohjatusti tositoimiin: puttaamaan, chip- paamaan ja lyömään vesirangella kelluvia palloja puomitetulle alueelle Saimaaseen. Halukkaat pääsivät myös kummin opastuk- sella ja seuran jäsenten koulutuskäyttöön luovuttamilla mailoilla pelaamaan kentällä muutaman väylän. Jokaisena tapahtumaviikon arkipäivänä uusille golftulokkaille oli tarjolla kaksi ohjat- tua kolmen tunnin tutustumisjaksoa. Lauan- taina ja sunnuntaina lajiin saattoi tutustua ohjaajien valvonnassa viiden tunnin ajan. Lisää mielenkiintoa päivittäiseen ohjelmaan toivat golfvarusteiden kirpputori, väline- esittely ja arvonnat kaikkien osallistujien kes- ken. Kunkin päivän onnekkaimman onnetar palkitsi golfin alkeiskurssilla ja koko viikon onnekkaimman kurssin lisäksi myös Viipurin Golfin jäsenyydellä ja Kahilanniemen kentän pelioikeudella. Huomio jälkihoitoon Koko kampanjan läpiviennissä tärkeänä jär- jestäjät pitivät sitä, ettei ponnistelu rajoitu vain golfviikkoon, vaan että osallistujista pi- detään huolta myös tapahtuman jälkeen tuke- malla, kannustamalla ja innostamalla. Varttuneeseen väkeen kohdistunut kam- panja todisti kouriintuntuvasti, että suurissa ikäluokissa piilee aktiivisten ja sitoutuvien pelaajien väkevä voimavara vielä vuosikausik- si eteenpäin. Tätä mahdollisuutta ei kannata jättää käyttämättä. S eppo R önkkö Innokkaimmat etenivät viikon aikana jo kokeilukierrokselle. Rauni Sinkkonen jatkaa raffista kohti viheriötä. Lyöntiä seuraavat ryhmän kierroskummina toiminut Soile Salminen ja Sirkku Okko. Tervetulotoivotusten ja alkukahvittelun jälkeen pro Pertti Ahokas otti joukon hoteisiinsa Kahilanniemen kentän lähipelialueella. Kansallinen lajiviikko jättimenestys Viipurin Golfiin liittyi kymmeniä uusia jäseniä

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk0MTY=