laptop computer on glass-top table

Google Analytics seuranta ja version vaihto

IT-maailmassa on monia työkaluja tehdä erilaista seurantaa. Niin on myös nettisivujen ja muiden sivustojen käytön ja statistiikan osalta. De facto standardina on Google Analytics – kävijäseuranta WWW-sivustolla.

Google on infonnut viimeisen vuoden aikana seurantatavan muutoksesta ja monet vuodet käytössä ollut Google Analytics 4 korvaa Google Universal Analyticsin. Tavalliset Universal Analytics ‑mittauskokonaisuudet lopettavat datan käsittelyn 1.7.2023. (Universal Analytics 360 ‑mittauskokonaisuudet, joilla on voimassa oleva tilaus, saavat datan käsittelylle lisäaikaa 1.7.2024 saakka.)

Oletko jo päivittänyt oman kävijäseurantasi ajan tasalla? Allekirjoittaneelta lisätietoa ja tehdään taustalla päivitykset niiden sivustojen osalta joissa tekniikkaa hoidetaan ja ylläpidetään muiden projektien yhteydessä.

Päivitetyt, ajan tasalla olevat taustasysteemit ja eri ohjelmistojen tietoturvapäivitykset myös ajan tasalla – niihin kannattaa ja on syytä panostaa kaikissa tietojärjestelmissä.

terveisin Jari

terveisin Jari

 
= = = =

jari.harju@doaudit.fi | +358 40 566 8833

DoAudit Oy  | Raatimiehenkatu 20 |  53100 Lappeenranta

www.doaudit.fi |  twitter.com/doaudit |  facebook.com/doaudit|  linkedin.com/in/jariharju

// erityistoimeksiannot // Microsoft 365 // Windows & Mac, tabletit ja älypuhelimet // IT auditointi // Computer Forensics