Win­dows 11 tulee — Oletko valmis?

Olen, kysy lisää.

Pari­sen­kym­mentä käyt­tä­jää ollut kuu­kau­den ajan ja käyt­tö­ko­ke­muk­sia eri­lai­sista ohjel­mista, lait­teista ja tulos­ti­mista. 29.9.2021 alettu lait­ta­maan viral­lista ver­siota ja tulee jakoon 5.10.2021 win­dow­sup­date — päi­vi­tys­ten kautta.

Kysy lisää — Rohkeasti!

t. Jari

= = = =

Jari Harju jari.harju(at)doaudit.fi | +358 40 566 8833
DoAu­dit Oy Lap­peen­ranta | https://www.doaudit.fi | Twitter@DoAudit |

// eri­tyis­toi­mek­sian­not // Mic­ro­soft 365 // Win­dows & Mac, table­tit ja äly­pu­he­li­met // IT audi­tointi // Com­pu­ter Forensics