flat screen computer monitor turned on

Win­dows 10 tuki lop­puu 14.10.2025

Mic­ro­sof­tin tuki­do­ku­men­taa­tion mukaan Win­dows 10 Home ja Pro­fes­sio­nal — ver­sioi­den tuki lop­puu 14.10.2025.

Tämä tar­koit­taa lie­nee sitä että vii­kolla 25 Mic­ro­soft jul­kai­see Win­dows 11 — ver­sion. Tai vähin­tään Win­dows 10 käyt­tö­jär­jes­telmä saa uuden nimen. 

Itse asiassa 14.10.2015 oli päivä jol­loin Win­dows 10 tuli tuen pii­riin eli nou­da­te­taan edel­leen 10-vuo­den sykliä Mic­ro­sof­tin käyt­tä­jär­jes­tel­mien tuen suhteen.