Kevät 2021 asia­kas­info julkaistu

Hyvä luki­jani,

Asia­kas­info — kevät 2021 — on jul­kaistu. Kysy ihmeessä lisää jos tarvetta.

Ota yhteyttä — rohkeasti!

Muista myös lait­teet — töissä ja kotona

Omien IT-jär­jes­tel­mien sään­nöl­li­nen huolto on osa jär­jes­tel­mien taus­ta­päi­vi­tyk­siä ja monesti aja­tel­laan että siellä ne vaan pyö­ri­vät itsek­seen. Tämä pätee myös Win­dows- ja Mac-konei­siin, tablet- lait­tei­siin kuin puhe­li­miin. Ja var­muus­ko­piointi — aina ja ikui­sesti — on asia mitä pitää tehdä sään­nöl­li­sesti. Vali­tet­ta­vasti tämä on se mihin usein viitataan:

Sama kuin hius­pehko päässä tai auto toi­mii aina, eihän niille tar­vitse mitään tehdä… ja ne pitäisi saada koko vuo­den ilmai­seksi, yhdellä laskulla.

Ota yhteyttä niin kat­so­taan sinulle sopiva pro­sessi ja käy­täntö. Ilmaista lou­nasta ei ole, ei myös­kään tässä tarjouksessa.

Ylei­sin­foa IT audi­toin­nista löy­tyy linkeistä:

ter­vei­sin Jari