Talvi 2019 — asia­kas­info julkaistu

Hyvä luki­jani ja Arvoisa Asiakkaani,

Tot­ta­kai olen jul­kais­sut myös vuo­den 2019 aikana nor­maa­liin tapaan eri aiheista artikkeleita:

Jos ko. artik­ke­lit tai sivut herät­tä­vät kysy­myk­siä, alle­kir­joit­ta­neelta saa lisätietoa.

Lue uusin talvi 2019 — asiakasinfo

Ota roh­keasti yhteyttä!

ter­vei­sin Jari

PS: Klik­kaa tästä ja varaa aika kalenteriini

 
= = = =

Jari Harju jari.harju@doaudit.fi | +358 40 566 8833
DoAu­dit Oy Lap­peen­ranta | https://www.doaudit.fi/ | Twitter@DoAudit |
// eri­tyis­toi­mek­sian­not // Mic­ro­soft 365 // Win­dows & Mac, table­tit ja äly­pu­he­li­met // IT auditointi