Digi­jul­kaisu sala­sa­nalla tai toi­mia­lu­een estolla

Ter­veh­dys,

kun­nol­li­sia digi­leh­tiä tehty syk­syn aikana ja tot­ta­kai onnis­tuu sala­sa­nalla suo­jasu tai siten että ko. jul­kai­sua ei voi kopioida toi­sen orga­ni­saa­tion pal­ve­li­mella ja lait­taa sieltä jakoon.


Alle­kir­joit­ta­neelta lisä­tie­toa aiheesta.