Tie­dos­tot hukassa tai kiin­to­le­vyn tie­dot hukassa/hajonnut?

Onko tie­tosi hukassa tai kiin­to­levy hajonnut?

olen ollut vuo­desta 2011 asti ser­ti­fioitu Ibas Kroll Ont­rack Oy kump­pani Etelä-Karjalassa.

Kiin­to­levy ei toimi… Mene­tin tiedostoni!

Ota yhteyttä — tie­to­jen palau­tus, tie­to­jen palaut­ta­mi­nen, data hukassa, erikoistoimeksiannot.

Tär­kein sääntö: Älä tee mitään yli­mää­räistä vaan ota yhteyttä, rohkeasti!

pelas­tus­ter­vei­sin Jari