Tar­vetta Mic­ro­soft Surfacelle?

Hyvä luki­jani ja asiakkaani,

oletko har­kin­nut eril­listä läp­pä­riä ja eril­listä tablet­tia? Itse olen suo­si­nut Mic­ro­soft Sur­facea ko. tar­koi­tuk­seen ja asiak­kaat olleet tyy­ty­väi­siä. Jos haluat lisä­tie­toa, ota roh­keasti yhteyttä.

ter­vei­sin Jari