Tie­to­jen palautus?

Onko tie­tosi hukassa tai kiin­to­levy hajonnut?

olen ollut vuo­desta 2011 asti ser­ti­fioitu Nor­man Ibas — kump­pani Etelä-Karjalassa.

Kiin­to­levy ei toimi…

Mene­tin tiedostoni!

Ota yhteyttä — tie­to­jen palau­tus, tie­to­jen palaut­ta­mi­nen, data hukassa, erikoistoimeksiannot.

ter­vei­sin Jari
= = = =
Jari Harju jari.harju(at)doaudit.fi | +358 40 566 8833
DoAu­dit Oy Lap­peen­ranta | https://www.doaudit.fi | Twitter@DoAudit |
// IT audi­tointi & eri­tyis­toi­mek­sian­not // haas­ta­vien IT-ympä­ris­tö­jen kon­sul­toin­tia // Win­dows & Mac, table­tit ja äly­pu­he­li­met // tie­to­lii­kenne ja Com­pu­ter Forensics