Mitä teen työkseni?

Ter­veh­dys,

näin on menty jo 25 vuotta…

Ota yhteyttä, käy­tän­nön koke­musta Inter­ne­tin alkua­joista asti.
Näin men­nään, katso tar­kem­min.
ter­vei­sin Jari