Win­dows Vis­tan tuki lop­puu 4/2017

Arvoisa luki­jani,

oletko tie­toi­nen että Win­dows Vis­tan tukiaika tulee puo­les­taan pää­tök­seen huh­ti­kuussa 2017? Tämän jäl­keen käyt­tö­jär­jes­tel­mälle ei enää ole luvassa mitään tietoturvakorjauksia.
Ja muis­tatko että Win­dows XP:n tukiaika päät­tyi jo huh­ti­kuussa 2014. Monet selai­met eivät ole enää päi­vit­ty­neet vii­mei­sen vuo­den aikana Win­dows XP ja Win­dows 2008 Ser­ver — palvelimissa.
[table id=6 /]

Miten vai­kutt­taa muualla?

Mozilla lopet­taa Fire­fox-selai­men Win­dows XP- sekä Vista-ver­sioi­den tuke­mi­sen maa­lis­kuussa 2017. Ja syys­kuussa 2017 Fire­foxin osalta sitt­ten molem­mista oli loppu käsillä, lopullisesti.
Ota yhteyttä jos tar­vetta käydä läpi ja siir­tyä nykyaikaan.

Haluatko sel­vit­tää oman orga­ni­saa­tiosi tilanteen?

  • PP dot KK dot VVVV
  • valitse useam­pia Ctrl — näp­päin pohjassa
  • Kenttä on vali­doin­ti­tar­koi­tuk­siin ja tulee jät­tää koskemattomaksi.


ter­vei­sin Jari